رضاوریما

رضاوریما

72/2/7
زندگی برخلاف آرزوهایم گذشت...
سکوتی میکنم بالاتر از فریاد...

۲۶ خرداد 1396
3K
۲۶ خرداد 1396
3K
۲۵ خرداد 1396
3K
حبیب گلبی اروحک فدوا الله اویاک

حبیب گلبی اروحک فدوا الله اویاک

۱۲ خرداد 1396
2K
۸ خرداد 1396
2K
۲۸ اردیبهشت 1396
2K
۲۹ مهر 1395
4K
خیلی دلم گرفته.....

خیلی دلم گرفته.....

۲۹ مهر 1395
4K
۲۴ خرداد 1395
5K
محمد امین اینجا50 روزش بود

محمد امین اینجا50 روزش بود

۲۳ اردیبهشت 1395
4K
محمد امین عشقه

محمد امین عشقه

۱۸ اردیبهشت 1395
4K
۲۸ فروردین 1395
4K
باباجونم روزت نزدیکه پس کجایی ما بابا نداریم ، راستش داریم اما اندازه ی یک سنگ مستطیلی است که بالاش نوشته شادروان و پایینترش با خطی خوش ، پدری مهربان و همسری فداکار ، عکسش ...

باباجونم روزت نزدیکه پس کجایی ما بابا نداریم ، راستش داریم اما اندازه ی یک سنگ مستطیلی است که بالاش نوشته شادروان و پایینترش با خطی خوش ، پدری مهربان و همسری فداکار ، عکسش را هم تراشیده اند آن رو ، با آن صورت مهربان و گونه ها ی ...

۲۵ فروردین 1395
4K
زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. ...

زن جوانی در جاده رانندگی می کرد برف کنار جاده نشسته بود و هوا سرد بود. ناگهان لاستیک ماشین پنچر شد و زن ناچار شد از ماشین پیاده شود تا از رانندگان دیگر کمک بگیرد. حدود ﭼﻬﻞ ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﺯ ﺳﺮﻣﺎ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ...

۲۵ فروردین 1395
4K
ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ ﺯﻧـﺶ ﮔـﻔـﺖ:

ﻣـﺮﺩﯼ ﺑـﻪ ﺯﻧـﺶ ﮔـﻔـﺖ: "ﻧـﻤـﯿـﺪﺍﻧـﻢ ﺍﻣـﺮﻭﺯ ﭼـﻪ ﻛـﺎﺭ ﺧـﻮﺑـﯽ ﺍﻧـﺠـﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻛـﻪ ﯾـﻚ فرشته ﺑـﻪ ﻧـﺰﺩﻡ ﺁﻣـﺪ ﻭ ﮔـﻔـﺖ ﻛـﻪ ﯾـﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﺗـﺎ ﻣـﻦ ﻓـﺮﺩﺍ ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺵ ﻛـﻨـﻢ"! ﺯﻥ ﺑـﻪ ﺍﻭ ﮔـﻔـﺖ: "ﻣـﺎ ﻛـﻪ 16 ﺳـﺎﻝ ﺍﺟـﺎﻗـﻤـﻮﻥ ﻛـﻮﺭﻩ ﻭ ﺑـﭽـﻪ ﺍﯼ ﻧـﺪﺍﺭﯾـﻢ، ﺁﺭﺯﻭ ﻛـﻦ ﻛـﻪ ﺑـﭽـﻪ ﺩﺍﺭ ﺷـﻮﯾـﻢ. ﻣـﺮﺩ ...

۱۹ فروردین 1395
4K
۳۰ بهمن 1394
4K
ﭼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭼﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ، ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ...

ﭼﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﭼﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ! ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ، ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﺮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ، ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻢ . ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺷﺪ . ...

۱۹ بهمن 1394
5K
۱۵ بهمن 1394
3K