سعید...

پریشان

بهم میگن مذهبی هستی اگ راست بگن افتخااااار میکنم...
به دین و شیعه بودنم افتخار میکنم.
همه بچه های هم سنگر رو دوست دارم
جون فداشونم هستم.
اونایی هم که هم سنگرم نیستن رو به حکم دین دوستشون دارم
و در قبالشون احساس مسوولیت میکنم.
بهترینها رو براتون آرزو می کنم.
.
.
تا دم لحد
بی حد و عدد
یا علی مدد

بیشتر  بیشتر