زیبا بیاندیش و زیباتر زندگی کن

--ostooreh--

✔ #روانشناسی شغل من است. این شغل را خودم انتخاب کردم و به آن علاقه دارم. من هم گاهی خوشحالم گاهی ناراحت. ناملایمات برای من هم اتفاق می افتد. روزهای شاد وغمگین دارم. من هم به اختلالات روانی دچار می شوم و برای معالجه به روانشناس دیگری نیاز دارم. گاهی دلم می گیرد و برای درددل به سراغ انسان ها میروم.
ولی با تمام دردهایم گاهی باید مثل کارل راجرز باشم...مهربان، عاشق انسانها،برای آنها و دردهایشان گریه کنم.آنها را در آغوش بگیرم و به هیچ چیز فکر نکنم...
وگاهی چون فردریک پرلز جسور، مطمئن و با ایمان به گفته هایم کوتاه نیایم تا بتوانم مراجعانم را از فرو رفتن نجات دهم...
گاهی آدلر باشم.درس بدهم و برایم، عنوان و پرستیژ مهم نباشد...
و گاهی چون فروید...با آنها زندگی کنم درد بکشم محکوم شوم وقضاوت شوم و فقط یک چیز برایم مهم باشد: کمک به انسان...
گاهی باید عمرم را قمار کنم و دنیا را بگردم وحتی در دنيای درون خويش تا مرز افسردگی برای خودشناسی پيش روم و دنيای تاريک درون خود را كشف كنم,برای روشنی بخشی به انسانها چون یونگ...
و گاهی اعتراف کنم به شکست هایم چون یالوم...
مثل واتسون کارگری کنم. بی پولی و فقر بکشم.آرزوهایم را در صندوقچه ای زندانی کنم تا روزی بتوانم آزادشان کنم...
و گاهی مثل اسکینر مسخره عام و خاص شوم تا روزی حرف هایم شنیده شود..
ولی هیچ گاه هیچ گاه و هیچ گاه پشیمان نشوم... چون به من امید بسته اند و این مسئوليت و افتخاری بی نظیر است... 
#روانشناسی_درد_شیرینیست✔

بیشتر  بیشتر