❤@monirsafai97/11/7

--ostooreh--

✅ به لطف خداوندگار عشق❤
یک روز می بوســـمت !⬇
یک روز که باران می بارد⚡
یک روز که چترمان دو نفره شده☔
یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است💧
یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده...
ارامتر از هر چه تصورش کنی 🍃
آهسته می بوسـمت….
ملکه من❤ @monirsafai
▫◽پیج مشترک◽▫

۳ فروردین 1398
7K
۳ فروردین 1398
7K
۳ فروردین 1398
7K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
7K
۳ روز پیش
8K
۳ روز پیش
11K
دعای شبانگاهی 🌙 خدایا ،،،،،،، من چیزی نمی بینم،اینده پنهان است.ولی اسوده ام؛چون تورامی بینم وتوهمه چیز را پروردگارا،،،،،، امشب برای همه سلامتی ،،،،،، ارامش ،،،،،،، ونیکبختی،،،،،، ارزو دارم.خدایا عطاکن به انان هرانچه برایشان خیراست ...

دعای شبانگاهی 🌙 خدایا ،،،،،،، من چیزی نمی بینم،اینده پنهان است.ولی اسوده ام؛چون تورامی بینم وتوهمه چیز را پروردگارا،،،،،، امشب برای همه سلامتی ،،،،،، ارامش ،،،،،،، ونیکبختی،،،،،، ارزو دارم.خدایا عطاکن به انان هرانچه برایشان خیراست ودلشان رالبریزکن ازشادی ولبانشان راباگل لبخند شکوفاکن.امین ای مهربان ترین مهربانان......✔❤ شبتون خوش و بی ...

۱۹ ساعت پیش
5K
😂

😂

۱۸ دی 1397
6K
نابودی نابود😐 😂

نابودی نابود😐 😂

۱۸ دی 1397
6K
😆 😆

😆 😆

۱۸ دی 1397
6K
😹 😹 😹 😹

😹 😹 😹 😹

۱۸ دی 1397
6K
#مدرسه... 😑 😐

#مدرسه... 😑 😐

۱ هفته پیش
420
🌹 💖 😜 😻

🌹 💖 😜 😻

۲۰ دی 1397
5K