علیـرضا

-._a.e

تا دوست داشتنت
راهِ زیادی بود
دوام نیاوردم ، عاشقت شدم !!!

اهنگ مورد علاقم آرامش: ارشاد

اهنگ مورد علاقم آرامش: ارشاد

۵ ساعت پیش
1K
ارا خاطر خوم سیه کردمه دَ وَر

ارا خاطر خوم سیه کردمه دَ وَر

۷ ساعت پیش
2K
مخاطب خاص

مخاطب خاص

۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
248
۱ روز پیش
254
۱ روز پیش
252
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
😕😕

😕😕

۴ روز پیش
3K