°°°(: i missed you°°° (:

-S-

°•یه روز خوب میاد؟مگه نه!!؟
°•مُتأهِل•°@pooneh780
شوهر کردی یادت نره دعوتم کنی😐 😐
۹۸/۸/۴
۱:۱۱

۱ هفته پیش
3K
چادرام،ساعتام،کفشام ،روسریان‌،لباسام و شلوارام

چادرام،ساعتام،کفشام ،روسریان‌،لباسام و شلوارام

۱ هفته پیش
2K
آسانتـر نگاهم کن من تـا عشـق بیشتـر نخـوانـدم... 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸
عکس بلند

آسانتـر نگاهم کن من تـا عشـق بیشتـر نخـوانـدم... 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸 🍃 🌸

۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
1K
سلسله‌‌ی موی دوست حلقه‌ی دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست ...! #سعدی

سلسله‌‌ی موی دوست حلقه‌ی دام بلاست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست ...! #سعدی

۱ هفته پیش
4K
‌

‌" آموختم " تلافی کردن از انرژی خودم می کاهد. " آموختم " گاهی از زیاد نزدیک شدن، فراموش می شوی. " آموختم " تا با کفش کسی راه نرفتم، راه رفتنش را قضاوت نکنم. " آموختم " گاهی برای بودن، باید محو شد. " آموختم " دوستِ خوب پادشاهِ ...

۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
1K
#شبها را دوست تر دارم...! می توانی در سڪوت، چشم هایت را ببندے... و به تنها چیزے ڪه حالت را بهتر می ڪند فڪر ڪنی... بی دغدغه.... بی مزاحم....

#شبها را دوست تر دارم...! می توانی در سڪوت، چشم هایت را ببندے... و به تنها چیزے ڪه حالت را بهتر می ڪند فڪر ڪنی... بی دغدغه.... بی مزاحم....

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
✍همان یڪ دست ڪفایت میڪرد براـے هجمہ ی دعاهاـے عاشقانہ ات افسوس ڪہ من باهمین دودست ِسالم، بازدعاهایم ازلاـے قنوتم میریزد روـے زمین #اللهم_الرزقنا_شهادت

✍همان یڪ دست ڪفایت میڪرد براـے هجمہ ی دعاهاـے عاشقانہ ات افسوس ڪہ من باهمین دودست ِسالم، بازدعاهایم ازلاـے قنوتم میریزد روـے زمین #اللهم_الرزقنا_شهادت

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
1K
تقدیم به تو ک‌بهترینی😍

تقدیم به تو ک‌بهترینی😍

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
۱ هفته پیش
3K