وقتی میبینم کیا جامو پُر کردن دوس دارم برگردم برینم تو جام بعد برم =/ #bhr

وقتی میبینم کیا جامو پُر کردن دوس دارم برگردم برینم تو جام بعد برم =/ #bhr

۱ روز پیش
1K
#bhr

#bhr

۱ روز پیش
1K
‏پدر بزرگم آخر عمرش بهمون گفت چنتا تیر آهن بیارید رفتیم با بدبختی کلی پول کامیون و تیر آهن دادیم آوردیم گفت حالا بکنیدش تو کیونتون خندید و مرد:| ^^#bhr

‏پدر بزرگم آخر عمرش بهمون گفت چنتا تیر آهن بیارید رفتیم با بدبختی کلی پول کامیون و تیر آهن دادیم آوردیم گفت حالا بکنیدش تو کیونتون خندید و مرد:| ^^#bhr

۱ روز پیش
2K
اسم ترشح چنتا هورمون رو عشق نزارین مرسی اه =/ #bhr

اسم ترشح چنتا هورمون رو عشق نزارین مرسی اه =/ #bhr

۱ روز پیش
1K
#bhr mikhamsh♡

#bhr mikhamsh♡

۲ روز پیش
2K
میخام بخورمش ولی بیشور یه چپ میکنه میرینم به خودم😂 😐 دوسداشتنمو نمیفهمه😐 #bhr

میخام بخورمش ولی بیشور یه چپ میکنه میرینم به خودم😂 😐 دوسداشتنمو نمیفهمه😐 #bhr

۷ روز پیش
8K
به یاد رفقای رفته از ویس بشه که برگردن♡ #bhr

به یاد رفقای رفته از ویس بشه که برگردن♡ #bhr

۷ روز پیش
6K
وَ بآ سَلاوم♡

وَ بآ سَلاوم♡

۱ هفته پیش
7K
دلتنگ♡

دلتنگ♡

۲ هفته پیش
12K
#bhr ye chi kame

#bhr ye chi kame

۲ هفته پیش
10K
پدرسگآوم^^ #جینداو_دوس داشطنی #bhr #عسل♡ #مریم♡ #مارسا♡

پدرسگآوم^^ #جینداو_دوس داشطنی #bhr #عسل♡ #مریم♡ #مارسا♡

۳ هفته پیش
10K
‏قَبل از رَنجوندن کَسی بِه این فِکر کنید کِه اگِه دیگه بَرنگشٓت چٖی؟!bhr #عسل♡

‏قَبل از رَنجوندن کَسی بِه این فِکر کنید کِه اگِه دیگه بَرنگشٓت چٖی؟!bhr #عسل♡

۳ هفته پیش
12K
عِی جونننن^^‏انگاٰر یِکی دارِه میشاشِه تو کاسِه ی صَبرَم^^ #bhr

عِی جونننن^^‏انگاٰر یِکی دارِه میشاشِه تو کاسِه ی صَبرَم^^ #bhr

۳ هفته پیش
10K
#bhr

#bhr

۳ هفته پیش
9K
#bhr

#bhr

۳ هفته پیش
9K
#bhr

#bhr

۳ هفته پیش
12K
#bhr

#bhr

۳ هفته پیش
9K
#bhr

#bhr

۳ هفته پیش
8K
فاعک:/ #bhr

فاعک:/ #bhr

۳ هفته پیش
9K
عنتراو:/ #bhr

عنتراو:/ #bhr

۴ هفته پیش
7K