-sana-

-sana-

حتے اگہ در حال مُردن هم باشے یہ نفر هست ڪہ حالتو خوب ڪنہ

#ڪافہ_گردے#ثنا#بهترین_ها#ڪتاب#پنجشنبہ#تارمہ ۹۷.۱.۹

#ڪافہ_گردے#ثنا#بهترین_ها#ڪتاب#پنجشنبہ#تارمہ ۹۷.۱.۹

۱۱ فروردین 1397
17K
۱۱ فروردین 1397
9K
🌿مثل همیشہ بخند؛ سختے ها را جدے نگیر! اصلا بگذار از این همه خونسردے ات تعجب ڪند. بگذار بداند تو بیدے نیستے ڪہ بہ این بادها بلرزے! اصلا تا بوده این چنین بوده، سختے ها ...

🌿مثل همیشہ بخند؛ سختے ها را جدے نگیر! اصلا بگذار از این همه خونسردے ات تعجب ڪند. بگذار بداند تو بیدے نیستے ڪہ بہ این بادها بلرزے! اصلا تا بوده این چنین بوده، سختے ها همین را مےخواهند؛مے خواهند جدے بگیریشان،آن وقت دست بگذارند بیخ گلویت و نگذارند آب خوش ...

۱۱ فروردین 1397
15K
اخه بچه هم اینقدر عشقق #ثنا#رهام

اخه بچه هم اینقدر عشقق #ثنا#رهام

۷ فروردین 1397
7K
سال نو مبارڪ☺اینم سفره هفت سین ما😻 #ثنا#سفره_هفت_سین#بهار_قشنگم_خوش_اومدے #خداحافظ_اسفند#سشنبه ۹۶.۱۲.۲۹

سال نو مبارڪ☺اینم سفره هفت سین ما😻 #ثنا#سفره_هفت_سین#بهار_قشنگم_خوش_اومدے #خداحافظ_اسفند#سشنبه ۹۶.۱۲.۲۹

۲۹ اسفند 1396
5K
سفر بخیر اسفند ! کوله بارت را بستی ؟ چیزی را فراموش نکرده باشی! مثلا خاطره ای ، دردی ، غمی ! حواست باشد همه را برداری دِر چمدانت را محکم ببندی! فروردین دارد می ...

سفر بخیر اسفند ! کوله بارت را بستی ؟ چیزی را فراموش نکرده باشی! مثلا خاطره ای ، دردی ، غمی ! حواست باشد همه را برداری دِر چمدانت را محکم ببندی! فروردین دارد می آید! میدانی که چمدانش سبک است پر از شکوفه ! وقتی رسید میخواهم وصلشان کنم ...

۲۹ اسفند 1396
8K
#یڪ_روز_تا_بهار_قشنگم 🌿🎼ایستاده ام بر بام اسفند،با چشمانےخیره بہ روزهایےڪہ تلخ☹ و شیرین🙃 گذشت و خاطره شد...😇حالا بهاردر راه است🌸، لبریز از عطر بهار نارنج🌳،سرشار از شکوفہ علفزار 🌺با ڪولہ بارے از شڪوفہ هاے عـــشــق❤، سبزه ...

#یڪ_روز_تا_بهار_قشنگم 🌿🎼ایستاده ام بر بام اسفند،با چشمانےخیره بہ روزهایےڪہ تلخ☹ و شیرین🙃 گذشت و خاطره شد...😇حالا بهاردر راه است🌸، لبریز از عطر بهار نارنج🌳،سرشار از شکوفہ علفزار 🌺با ڪولہ بارے از شڪوفہ هاے عـــشــق❤، سبزه هاے امید🍀 و ابر هایے ڪہ آبستن باران اند...🌧🌥 شاید خدا خواست و این بهار ...

۲۸ اسفند 1396
14K
اصلا همه مزه #بهار به روزهای قبل اومدنشه به بوی خوبش، به آفتابش که هنوز رمق نداره .. خودش لطفی داره و انتظار اومدنش لطفی دیگه .. بیا این روزای آخر اسفند نفس بکشیم .. ...

اصلا همه مزه #بهار به روزهای قبل اومدنشه به بوی خوبش، به آفتابش که هنوز رمق نداره .. خودش لطفی داره و انتظار اومدنش لطفی دیگه .. بیا این روزای آخر اسفند نفس بکشیم .. خیلی عمیق .. #دو_روز_تا_بهار_قشنگم#ثنا#روزهاے_پایانے_اسفند#بهار#آفتتاب#اسفند#متن#هنری#یڪشنبہ ۹۶.۱۲.۲۷

۲۷ اسفند 1396
7K
۲۵ اسفند 1396
3K
۵روز#تا_بهار🍃🌸 رد پاے هر شڪوفہ اے را ڪہ دنبال ڪنے دنیایے ب رویت باز میشود و لبخند مےزند بہ غصہ هایت،ڪمے صبر ڪن دل سرما زده ے ما هم گرم مےشود، مے تپد دوباره!.. #حاتمه_ابراهیم_زاده#ثنا#هنرے#متن#عڪاسے ...

۵روز#تا_بهار🍃🌸 رد پاے هر شڪوفہ اے را ڪہ دنبال ڪنے دنیایے ب رویت باز میشود و لبخند مےزند بہ غصہ هایت،ڪمے صبر ڪن دل سرما زده ے ما هم گرم مےشود، مے تپد دوباره!.. #حاتمه_ابراهیم_زاده#ثنا#هنرے#متن#عڪاسے ۹۶.۱۲.۲۵

۲۵ اسفند 1396
5K
🌺 ایرانیان شب سرد 🔥 را به آتش میکشند 🌺 به امید روزهای گرم و نیک 🔥 کانون زندگیتون 🌺 همچو آتش اهورای 🔥 گرم گرم 🌺 جشن باستانی #چهارشنبہ سوری_مبارڪ #ثنا ۹۶.۱۲.۲۲

🌺 ایرانیان شب سرد 🔥 را به آتش میکشند 🌺 به امید روزهای گرم و نیک 🔥 کانون زندگیتون 🌺 همچو آتش اهورای 🔥 گرم گرم 🌺 جشن باستانی #چهارشنبہ سوری_مبارڪ #ثنا ۹۶.۱۲.۲۲

۲۳ اسفند 1396
6K
عطر اسفند را مهمان ریہ هایتان ڪنید عـجیـب بوے ناب زندگے مے دهد...❤ #ثنا#زندگی#بهار_جانم_زودتر_بیا#جمعه ۹۶.۱۲.۱۱

عطر اسفند را مهمان ریہ هایتان ڪنید عـجیـب بوے ناب زندگے مے دهد...❤ #ثنا#زندگی#بهار_جانم_زودتر_بیا#جمعه ۹۶.۱۲.۱۱

۱۱ اسفند 1396
14K
استقلال۱ــ0پرسپولیس ج̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶غ̶̶ ب̶̶ر̶̶د̶̶ی̶̶م̶̶💙💙💙💙 #استقلال#برد#دربے#۸۶#ثنا#پنجشنبہ ۹۶.۱۲.۱۰

استقلال۱ــ0پرسپولیس ج̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ـ̶̶ی̶̶غ̶̶ ب̶̶ر̶̶د̶̶ی̶̶م̶̶💙💙💙💙 #استقلال#برد#دربے#۸۶#ثنا#پنجشنبہ ۹۶.۱۲.۱۰

۱۰ اسفند 1396
7K
شاد بودن تنها انتقامیست ڪہ مے توان از زندگے گرفت. #ثنا#زندگے#پنجشنبہ ۹۶.۱۲.۱۰

شاد بودن تنها انتقامیست ڪہ مے توان از زندگے گرفت. #ثنا#زندگے#پنجشنبہ ۹۶.۱۲.۱۰

۱۰ اسفند 1396
7K
#مهمونے_تایم#ثنا ۹۶.۱۲.۲

#مهمونے_تایم#ثنا ۹۶.۱۲.۲

۲ اسفند 1396
6K
ما دختران فقط ادعای قوی بودن داریم وگرنہ درونمان روزی هزار بار فرو می ریزد... #دخروته#متن#ثنا#سشنبہ ۹۶.۱۲.۱

ما دختران فقط ادعای قوی بودن داریم وگرنہ درونمان روزی هزار بار فرو می ریزد... #دخروته#متن#ثنا#سشنبہ ۹۶.۱۲.۱

۱ اسفند 1396
6K
من ارگ بــم و خشت ب خشتم متلاشے تو نقش جهان ، هر وجبت ترمہ وڪاشے... #ثنا#هنری#عڪاسے#متن#نقش_جهان#سشنبہ ۹۶.۱۲.۱

من ارگ بــم و خشت ب خشتم متلاشے تو نقش جهان ، هر وجبت ترمہ وڪاشے... #ثنا#هنری#عڪاسے#متن#نقش_جهان#سشنبہ ۹۶.۱۲.۱

۱ اسفند 1396
6K
نمیتونے آدمها رو مجبور ڪنے تو زندگیت بمونن🛤 موندن یہ انتخابِ👌 🏻 قدردان اونهایے باش ڪہ انتخابت میڪنن!🙂 #ثنا#جمعه#دلگیرے#باغ_پدربزرگ ۹۶.۱۱.۲۷

نمیتونے آدمها رو مجبور ڪنے تو زندگیت بمونن🛤 موندن یہ انتخابِ👌 🏻 قدردان اونهایے باش ڪہ انتخابت میڪنن!🙂 #ثنا#جمعه#دلگیرے#باغ_پدربزرگ ۹۶.۱۱.۲۷

۲۷ بهمن 1396
2K
مــا دختــــرا👧 🏻 💗 تنــهـا مـوجـوداتے هستـیمـ ڪهـ💫 🍃 میـتـونے بـاهـاشـونـ حـرفـ بـزنے🗣👄 بـدونـ اینڪهـ پشیـمـونـ بشـے 🐚 #پنجشنبہی_پر_گل#ثنا ۹۶.۱۱.۱۹

مــا دختــــرا👧 🏻 💗 تنــهـا مـوجـوداتے هستـیمـ ڪهـ💫 🍃 میـتـونے بـاهـاشـونـ حـرفـ بـزنے🗣👄 بـدونـ اینڪهـ پشیـمـونـ بشـے 🐚 #پنجشنبہی_پر_گل#ثنا ۹۶.۱۱.۱۹

۱۹ بهمن 1396
3K
اشڪ ت چشام جمع شد 😹 #بهش_نیاز_دارم🙏 #ثنا#خرداد#گوجہ_سبز#امتحان#مدرسه#بدبختی😿 ۹۶.۱۰.۲۹

اشڪ ت چشام جمع شد 😹 #بهش_نیاز_دارم🙏 #ثنا#خرداد#گوجہ_سبز#امتحان#مدرسه#بدبختی😿 ۹۶.۱۰.۲۹

۳۰ دی 1396
7K