-sana-

-sana-

#دامپزشڪشونم
برای نجات جون حیوانات هرڪاری لازم باشه انجام میدم

خپل جان🙊 😻

خپل جان🙊 😻

۱ هفته پیش
3K
😹 👓

😹 👓

۱ هفته پیش
21K
فسقلیی...😉

فسقلیی...😉

۱ هفته پیش
4K
زیبای دوستداشتنی😻😻

زیبای دوستداشتنی😻😻

۱ هفته پیش
21K
اخیششش😸😻😻

اخیششش😸😻😻

۱ هفته پیش
12K
😽

😽

۱ هفته پیش
17K
با نمڪ جان😸😻

با نمڪ جان😸😻

۱ هفته پیش
17K
ڪوشولووووو😻

ڪوشولووووو😻

۱ هفته پیش
10K
چ ژسی هم میگیره بچم😂😻

چ ژسی هم میگیره بچم😂😻

۲ هفته پیش
5K
چی کار کنم ک مامانم اجازه بده ی دونه از این گوگولیا بیارم😭

چی کار کنم ک مامانم اجازه بده ی دونه از این گوگولیا بیارم😭

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
4K
#خستگی#درس#بدبختی#زیست#ثنا#تست#دهم#تجربی#چهارشنبه ۹۷.۸.۲

#خستگی#درس#بدبختی#زیست#ثنا#تست#دهم#تجربی#چهارشنبه ۹۷.۸.۲

۴ هفته پیش
17K
💙

💙

۴ هفته پیش
2K
پشیمونی فایده ندارههه ندارهه😭😭😂

پشیمونی فایده ندارههه ندارهه😭😭😂

۲۸ مهر 1397
4K
۹۷.۷.۶

۹۷.۷.۶

۶ مهر 1397
1K
بیشعوره دیگه😹@Naz.khatoOn
۶ مهر 1397
1K
و این گونه دهم را اغاز مینماییم😒 😣 #ثنا#فیزیک#دهم#تجربی#چهارشنبه ۹۷.۷.۴

و این گونه دهم را اغاز مینماییم😒 😣 #ثنا#فیزیک#دهم#تجربی#چهارشنبه ۹۷.۷.۴

۴ مهر 1397
1K
این‌گونه باید پاییز را گذراند: با یک لیوان چای داغ، یک تکه کیک شکلاتی، یک شال‌گردن زرد، و یک پنجره پر از برگ‌های پاییزی.. #پاییز#مهر#ثنا#دلتگی#سشنبہ ۹۷.۷.۳

این‌گونه باید پاییز را گذراند: با یک لیوان چای داغ، یک تکه کیک شکلاتی، یک شال‌گردن زرد، و یک پنجره پر از برگ‌های پاییزی.. #پاییز#مهر#ثنا#دلتگی#سشنبہ ۹۷.۷.۳

۳ مهر 1397
1K
پاییز خیلی یهویی میاد ظهر میخوابی وقتی چشماتو باز کنی می‌بینی پاییز اومده و غبار غمش نشسته رو هوای عصر🍁 #ثنا#پری#پارسال#پاییز#مهر ۹۷.۷.۳

پاییز خیلی یهویی میاد ظهر میخوابی وقتی چشماتو باز کنی می‌بینی پاییز اومده و غبار غمش نشسته رو هوای عصر🍁 #ثنا#پری#پارسال#پاییز#مهر ۹۷.۷.۳

۳ مهر 1397
1K
ادم ها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند،جا هایی که نرفته اند🚶🏼لبخند هایی که نزده اند😊و مهم تر از هر چیز👈🏻قدم هایی که در پاییز نزده اند 🍂🍁 #ثنا#پاییز#مهر ۹۷.۷.۱

ادم ها هر سال بیشتر بدهکار دلشان میشوند،جا هایی که نرفته اند🚶🏼لبخند هایی که نزده اند😊و مهم تر از هر چیز👈🏻قدم هایی که در پاییز نزده اند 🍂🍁 #ثنا#پاییز#مهر ۹۷.۷.۱

۱ مهر 1397
1K