#کیان

......keyan.......

شبانگاهان من بی انتهاس
تومیگفتی دلت تا بی کران دریاس
تو ک نیستی ترکهای کویری دردلم برپاست
۳/۱

۶ فروردین 1397
9K
#داستان پسری مادرش را بعد از درگذشت پدرش، به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد. یکبار از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که مادرش درحال جان دادن است پس باشتاب ...

#داستان پسری مادرش را بعد از درگذشت پدرش، به خانه سالمندان برد و هر لحظه از او عیادت می کرد. یکبار از خانه سالمندان تماسی دریافت کرد که مادرش درحال جان دادن است پس باشتاب رفت تا قبل از اینکه مادرش از دنیا برود، او را ببیند. از مادرش پرسید: ...

۶ فروردین 1397
16K
روزهاست روی خوبت را ندیدم مادرم در فراقت شعر هجران می سرودم مادرم کاش می مردم، نمی دیدم که رفتی زیر خاک خاک بر سر شد مرا زین غم که دیدم مادرم

روزهاست روی خوبت را ندیدم مادرم در فراقت شعر هجران می سرودم مادرم کاش می مردم، نمی دیدم که رفتی زیر خاک خاک بر سر شد مرا زین غم که دیدم مادرم

۶ فروردین 1397
9K
۶ فروردین 1397
12K
۶ فروردین 1397
8K
۶ فروردین 1397
8K
۶ فروردین 1397
8K
۶ فروردین 1397
8K
۶ فروردین 1397
8K
۶ فروردین 1397
12K
۶ فروردین 1397
12K
مادر کسی نیست که به او تکیه کنیم!!! بلکه فردے است که مارا از تکیه کردن به دیگران بی نیاز میکند....

مادر کسی نیست که به او تکیه کنیم!!! بلکه فردے است که مارا از تکیه کردن به دیگران بی نیاز میکند....

۶ فروردین 1397
11K
۶ فروردین 1397
11K
Does anybody fall in love these days? But I fell in love with you in these days. این روزا مگه کسی عاشق میشه ولی من تو همین روزا عاشقت شدم!🚬

Does anybody fall in love these days? But I fell in love with you in these days. این روزا مگه کسی عاشق میشه ولی من تو همین روزا عاشقت شدم!🚬

۶ فروردین 1397
6K
این روزها توی تمام صفحات مجازی حرف مردم شده این: تنها بودن بهتر از قرار داشتن توی یک رابطه اشتباهه... ولی کاش رابطه اشتباه رو تعریف می‌کردیم. خیلی از ماها توی روابطی هستیم که هزاران ...

این روزها توی تمام صفحات مجازی حرف مردم شده این: تنها بودن بهتر از قرار داشتن توی یک رابطه اشتباهه... ولی کاش رابطه اشتباه رو تعریف می‌کردیم. خیلی از ماها توی روابطی هستیم که هزاران دلیل برای ادامه دادنش داریم و هزاران دلیل برای تموم کردنش. هزاران شب حس کردیم ...

۶ فروردین 1397
6K
- وقتی آماده ای عاشق شو؛ نه وقتی که تنهایی!

- وقتی آماده ای عاشق شو؛ نه وقتی که تنهایی!

۶ فروردین 1397
6K
۶ فروردین 1397
6K
تکلیف گفتنی ها که معلوم است . . . زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار . . . ╭─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╮

تکلیف گفتنی ها که معلوم است . . . زحمت نگفتنی ها هم می افتد بر گردن سیگار . . . ╭─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╮

۶ فروردین 1397
6K
باز باران با ترانه... اشڪ هاے بی بهانه می سـوزد سقف قلبم خسته است این قلب تنگم. ‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎╭─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╮

باز باران با ترانه... اشڪ هاے بی بهانه می سـوزد سقف قلبم خسته است این قلب تنگم. ‎‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎╭─┅─═ঊঈঊঈ═─┅─╮

۶ فروردین 1397
6K
از آدمهای پرتوقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به هم می زنند و حرمت مهرت را می شکنند چون آنها حافظه ی ضعیفی دارند خوبیها را زود فراموش میکنند آنها فراموش میکنند که تو زمانی ...

از آدمهای پرتوقع فاصله بگیر اینها مقیاست را به هم می زنند و حرمت مهرت را می شکنند چون آنها حافظه ی ضعیفی دارند خوبیها را زود فراموش میکنند آنها فراموش میکنند که تو زمانی تمام تلاشت را برای آنها کردی

۶ فروردین 1397
6K