#تو #به_همین_سادگی_شاید —------------------------------------------------------------------------— اگر بشود تو را فراموش کرد باید مُرد. به همین سادگی شاید. کدام انسان نفس‌کشیدن را فراموش کرده و زنده است امروز؟ به همین سادگی شاید. کدام قلب تپش را فراموش کرده ...

#تو #به_همین_سادگی_شاید —------------------------------------------------------------------------— اگر بشود تو را فراموش کرد باید مُرد. به همین سادگی شاید. کدام انسان نفس‌کشیدن را فراموش کرده و زنده است امروز؟ به همین سادگی شاید. کدام قلب تپش را فراموش کرده و زنده است امروز؟ به همین سادگی شاید. اگر بشود تو را پاک کرد از ...

حرفایی که میزنین فقط قابل بخششن نه فراموشی پس بدونیم چی میگیم سعید.طبری🔫 💙 .. telegram.me/shahrag_yakhi

حرفایی که میزنین فقط قابل بخششن نه فراموشی پس بدونیم چی میگیم سعید.طبری🔫 💙 .. telegram.me/shahrag_yakhi

زندگی زیباست . با کسی ک دوست داشته باشه .و بهت عشق به ورزه زیبا تر هم میشه . پس اگ کسی دوستون داره . درنگ نکنید . #فرناندو_ماکسیک

زندگی زیباست . با کسی ک دوست داشته باشه .و بهت عشق به ورزه زیبا تر هم میشه . پس اگ کسی دوستون داره . درنگ نکنید . #فرناندو_ماکسیک

#سیکس_پک در قمار زندگی باخته ام زیرا دل انداخته ام (:

#سیکس_پک در قمار زندگی باخته ام زیرا دل انداخته ام (:

ترسوها هرگز کاری را شروع نمی کنند، ضعیف ها هرگز کارشان را به پایان نمی رسانند و اما برنده ها: برنده ها هرگز تسلیم نمی شوند.💪✌

ترسوها هرگز کاری را شروع نمی کنند، ضعیف ها هرگز کارشان را به پایان نمی رسانند و اما برنده ها: برنده ها هرگز تسلیم نمی شوند.💪✌

عشقی تو پسر

عشقی تو پسر

قبل از لایو الانش

قبل از لایو الانش