رمان های مریم بانو ؛)

...A.R.A.M...

#_نویسنده_maryam.m_
#_کپی_مساویه_با_بلاک_👊
برو پایین👇
#_در_حال_تایپ_فصل_دو_فرمـانروای_مغرور🔱

رمان های دیگر :
آغــ💑 ـوشت آرامش جهانست🔱 \ فصل اول فرمانروای مغرور🔱 \
(این دو رمان کامل شده 👆 ویرایش شده و بدون سانسور هر کسی خواست کامنت بزاره\برای فروش)

کانال تلگرامم
@romanhaye_maryam_banoo

*کپی کردن ممنوع بیاید
انسان باشیم
یه (رمان) سوپرایز جدید در راه داریم 💃
⇡⇣المٰاسٰٖ ٰنیسٰتمٖ ولٖی ٰکمٰتر ٖکسٖیٖ ٰتوانٖ دٰاشتٖنمٖو ٰدارعٖ:)⇣⇡|•

این حساب کاربری خصوصی میباشد