تو مــــاه من بودی من خورشــــید تو بودم خــــب در جریانی که ماه و خورشید نـــمی تونن باهم تو یه آسمون باشن😊

تو مــــاه من بودی من خورشــــید تو بودم خــــب در جریانی که ماه و خورشید نـــمی تونن باهم تو یه آسمون باشن😊

۵ فروردین 1397
3K
۵ فروردین 1397
4K
بـــــــــه درکـــــ

بـــــــــه درکـــــ

۵ فروردین 1397
4K
حـــــــذفت کـــــردم از زنــــــدگیــــم

حـــــــذفت کـــــردم از زنــــــدگیــــم

۵ فروردین 1397
3K
۲۸ اسفند 1396
3K
۲۸ اسفند 1396
3K
۲۸ اسفند 1396
2K
سالی خوبه که با #دوست بگذره

سالی خوبه که با #دوست بگذره

۲۸ اسفند 1396
3K
#رنگارنگ

#رنگارنگ

۲۸ اسفند 1396
3K
۲۸ اسفند 1396
3K
ای خداااااا😭😭😭😭😭

ای خداااااا😭😭😭😭😭

۱۸ اسفند 1396
6K
۴ اسفند 1396
4K
۴ اسفند 1396
4K
۴ اسفند 1396
7K
😏

😏

۴ اسفند 1396
4K
۴ اسفند 1396
4K
۱ اسفند 1396
4K
۱ اسفند 1396
4K
۱ اسفند 1396
4K
۱ اسفند 1396
4K