#ݧڔڱســــــــے

...narges...

#بانوی_بهار
#اردیبهشت_مهربون
#دلیل_لبخند_ها_باش
#نرگسی.۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
3K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
3K
نیست در سودای زلفش کار من جز بی قراری... #وصال_شیرازی

نیست در سودای زلفش کار من جز بی قراری... #وصال_شیرازی

۱۳ ساعت پیش
6K
سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلنـد #صائب_تبریزی

سنگین نمی‌شد اینهمه خواب ستمگران گر می‌شد از شکستن دلها صدا بلنـد #صائب_تبریزی

۱۳ ساعت پیش
7K
دلم چو رنگ زلیخا شکسته در خلوت غمم چو تهمت یوسف دویده در بازار #عرفی_شیرازی

دلم چو رنگ زلیخا شکسته در خلوت غمم چو تهمت یوسف دویده در بازار #عرفی_شیرازی

۱۳ ساعت پیش
7K

"ببین دختر جون، من دلم برات نرفته ها. بدون عکس چشاتَم خوابم میبره. حتی دیوونه چشات هم نیسم. من فقط عشقتو قاب گرفتم گذاشتمش رو طاقچه دلم. دوس داشتنتو چلوندم سمت چپ دلم. رو بند دلم پنهش کردم و یه گیره هم زدم که دستِ اَجنبی بهت نرسه و نخواد ...

۱۳ ساعت پیش
7K
چون به لبش میرسی جان بده و دم مزن نرخ چنین گوهری نقد روان دادن است #فروغی_بسطامی

چون به لبش میرسی جان بده و دم مزن نرخ چنین گوهری نقد روان دادن است #فروغی_بسطامی

۱۳ ساعت پیش
7K
دل و دیده هم دست شده اند تا در دل بماند انکه از دیده برفت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

دل و دیده هم دست شده اند تا در دل بماند انکه از دیده برفت #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۳ ساعت پیش
7K
دچارم به تو مثل مسافر به جاده زیارتی مشتاق پیمودن عاشق رسیدن #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

دچارم به تو مثل مسافر به جاده زیارتی مشتاق پیمودن عاشق رسیدن #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۳ ساعت پیش
7K
خلقت دختر دخترانه ترین

خلقت دختر دخترانه ترین "حس "خدا بود #امیرعلی_قربانی #روز_دختر_مبارک https://t.me/chekamehaibaran

۱۳ ساعت پیش
8K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K
۱۱ ساعت پیش
3K