وایییی خدایا این لحظه انگار کل دنیارو بهت میدن

وایییی خدایا این لحظه انگار کل دنیارو بهت میدن

۲ روز پیش
3K
معجزه😅😅😅

معجزه😅😅😅

۲ روز پیش
3K
من یه نفرو خیلی اذیت میکنم خودش میدونه کیو میگم عزیزم خیلیییییییی دوست دارم

من یه نفرو خیلی اذیت میکنم خودش میدونه کیو میگم عزیزم خیلیییییییی دوست دارم

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
و اینجاست که آجی من توانا میشود 😄😄😄😄

و اینجاست که آجی من توانا میشود 😄😄😄😄

۲ روز پیش
3K
خیلیییییی بیشتر خیلی❤💋❤💋❤💋 خودش میدونه کیو میگم

خیلیییییی بیشتر خیلی❤💋❤💋❤💋 خودش میدونه کیو میگم

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
هرکی....

هرکی....

۲ روز پیش
3K
فقط گازززززززز....

فقط گازززززززز....

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
خداکنه واسه آجیم همیشه مث اولش باشم البته من به آجیم هیچ وقت شک ندرام مطمئنم اون با این همه مهربونی و خوبی هیچوقت رفتارشو با من عوض نمیکنه

خداکنه واسه آجیم همیشه مث اولش باشم البته من به آجیم هیچ وقت شک ندرام مطمئنم اون با این همه مهربونی و خوبی هیچوقت رفتارشو با من عوض نمیکنه

۲ روز پیش
3K
اونم فقط و فقط بغل عزیزترین کس زندگیم آجیم👭👭👭 الهی فدات شم آجی ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

اونم فقط و فقط بغل عزیزترین کس زندگیم آجیم👭👭👭 الهی فدات شم آجی ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

۲ روز پیش
3K
ندارم آجی @__avin__

ندارم آجی @__avin__

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
ویییییییی کفشاشو😍😍😍😍

ویییییییی کفشاشو😍😍😍😍

۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
دنیا که هیچ خداهم بیاد بگه اینو بیخیال شو بهش میگم باوجود تمام احترامی که برات قائلم اینیکو نمیتونم قبول کنم شرمندم😌

دنیا که هیچ خداهم بیاد بگه اینو بیخیال شو بهش میگم باوجود تمام احترامی که برات قائلم اینیکو نمیتونم قبول کنم شرمندم😌

۵ روز پیش
3K
۶ روز پیش
6K
۶ روز پیش
3K
ایشون عقش من میباشن❤💋❤💋❤

ایشون عقش من میباشن❤💋❤💋❤

۶ روز پیش
3K