~نـِñدآمـ~

.NEDA.M.

هَر دَفِع كِ عَكساشو زوم ميكُنَمُ بِهِش خيرِع ميشَم بَرا هِزارمين بار پِے ميبَرَم کِ [ چِشماش ] آرامِشِ مَحضهه

ولی تو با تموم زورت واسش تلاش میکنی و آخرش اونه که خسته میشه :)

ولی تو با تموم زورت واسش تلاش میکنی و آخرش اونه که خسته میشه :)

۱ روز پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱ روز پیش
8K
همع بهم گفتن کع تو فقط داری اذیت میشی گفتن دارع ناراحتت میکنع گفتن ولش کن گفتن نکن نکن نکن گفتن مطمعنی ارزششو دارع منم فقط گفتم خفع شین خفع شین خفع شین:)

همع بهم گفتن کع تو فقط داری اذیت میشی گفتن دارع ناراحتت میکنع گفتن ولش کن گفتن نکن نکن نکن گفتن مطمعنی ارزششو دارع منم فقط گفتم خفع شین خفع شین خفع شین:)

۲ روز پیش
5K
ســیــــــگار را دَستَم دیــــدَند✋ عِدهّ اے چَپ چَپ نِگا میکردَند 👀 عِدهّ اے سَر تــِــکان میــــــــــدادَند👤 عِدهّ اے هَم نَصیحَتـــــــــــ میکردَند🗣 یِکے اَهل مَنطِق بود ، دَلیلشو پُرسیــد❓ اَز دَردام گفتَم اَز بُغض هایــــے کہ ...

ســیــــــگار را دَستَم دیــــدَند✋ عِدهّ اے چَپ چَپ نِگا میکردَند 👀 عِدهّ اے سَر تــِــکان میــــــــــدادَند👤 عِدهّ اے هَم نَصیحَتـــــــــــ میکردَند🗣 یِکے اَهل مَنطِق بود ، دَلیلشو پُرسیــد❓ اَز دَردام گفتَم اَز بُغض هایــــے کہ فَقَط⚡️ با دود سیـــــٓـــگار پاییـــٓـــــن میرَفتــــٓـــــ🚬 چیزے نَگفتــ پاکَتــ سیـــگارو رو بَرداشتــــــ✊ یہ نَـــــــــخ گذاشتــــ ...

۲ روز پیش
5K
#گرافیک

#گرافیک

۳ روز پیش
8K
#گرافیک

#گرافیک

۵ روز پیش
11K
#گرافیک

#گرافیک

۵ روز پیش
20K
اصلا پاییز مالِ رفتنه ذاتش همینه از اولش هم

اصلا پاییز مالِ رفتنه ذاتش همینه از اولش هم "اومدن" به مزاجش نمی‌ساختقش "اومدن" که رنگش زرد نمیشه آخه :)

۶ روز پیش
5K
#دخترونه

#دخترونه

۷ روز پیش
10K
💙عشق واقعی اینه که حتی بعد تموم شدن همه چیز نه تیکه بندازی بهش نه دلشو برنجونی... فقط از دور نگاش کنی و با خنده هاش دلت اروم بگیره...

💙عشق واقعی اینه که حتی بعد تموم شدن همه چیز نه تیکه بندازی بهش نه دلشو برنجونی... فقط از دور نگاش کنی و با خنده هاش دلت اروم بگیره...

۷ روز پیش
5K
#دخترونه

#دخترونه

۱ هفته پیش
10K
#دخترونه

#دخترونه

۱ هفته پیش
9K
ای ژووووووووووووووووووووونم🌹

ای ژووووووووووووووووووووونم🌹

۱ هفته پیش
5K
#دخترونه

#دخترونه

۱ هفته پیش
9K
والا بخدا😐

والا بخدا😐

۱ هفته پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۱ هفته پیش
10K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
11K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
11K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
10K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
10K