~نـِñدآمـ~

.NEDA.M.

تنهایی
چه دلچسب تر میشه !
وقتی میفهمی آدما اونجوری
که نشون میدن نیستن ...

#دخترونه

#دخترونه

۱ روز پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۱ روز پیش
3K
#دخترونه

#دخترونه

۳ روز پیش
14K
#دخترونه

#دخترونه

۶ روز پیش
8K
#دخترونه

#دخترونه

۶ روز پیش
7K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
8K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
8K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
6K
و مرگ تنها نفس نڪشیدن نیست ! من مرده گان بیشماری را دیده ام ڪه راه می‌ رفتند حرف می‌ زدند سیگار می‌ ڪشیدند و خیس از باران انتظار و تنهایی را درڪ می‌ڪردند ...

و مرگ تنها نفس نڪشیدن نیست ! من مرده گان بیشماری را دیده ام ڪه راه می‌ رفتند حرف می‌ زدند سیگار می‌ ڪشیدند و خیس از باران انتظار و تنهایی را درڪ می‌ڪردند ...

۲ هفته پیش
8K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۲ هفته پیش
7K
کسی را دوست بدار که دوستت دارد ؛ حتی اگر غلام در گاهت باشد ! دست بکش از دوس داشتن کسی که دوستت ندارد ، حتی اگر سلطان قلبت باشد ... فراموش نکن زمان آدم ...

کسی را دوست بدار که دوستت دارد ؛ حتی اگر غلام در گاهت باشد ! دست بکش از دوس داشتن کسی که دوستت ندارد ، حتی اگر سلطان قلبت باشد ... فراموش نکن زمان آدم وفادار را مشخص میکند نه زبان !

۳ هفته پیش
6K
سیگارت را زیـرتابلـوی↯ سـیگـار کشیدن ممنوع🚫 ☜دود کن...🚬 تا باطل کنی قانونی را که☞ معنی درد را نمیفهمد...:)) ➢➣➢➣➢➣➢➣➢➣➣➢

سیگارت را زیـرتابلـوی↯ سـیگـار کشیدن ممنوع🚫 ☜دود کن...🚬 تا باطل کنی قانونی را که☞ معنی درد را نمیفهمد...:)) ➢➣➢➣➢➣➢➣➢➣➣➢

۳ هفته پیش
4K
چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند .. ➢➣➢➣➢➣➢➣➢➣➣➢➹➷➹➷➹➷➹➷➹➷➶➴

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند .. ➢➣➢➣➢➣➢➣➢➣➣➢➹➷➹➷➹➷➹➷➹➷➶➴

۳ هفته پیش
5K
نانازی😍

نانازی😍

۳ هفته پیش
5K
پیشاپیش تولدت مبارک همیشگی من :خیلی دوست دارم😻😻😻

پیشاپیش تولدت مبارک همیشگی من :خیلی دوست دارم😻😻😻

۳ هفته پیش
6K
#دخترونه

#دخترونه

۳ هفته پیش
7K
#دخترونه

#دخترونه

۳ هفته پیش
10K
#دخترونه

#دخترونه

۳ هفته پیش
9K