# آبی ترین آبیها...

.Negingg6

.بزن روش.
*بسم رب استقلال*
اگر میلیاردها هوادار داشته باشے یکیش منم
واگه یه هوادار داشته باشی اون یکی هم منم
و اپر بی هوادار شدی بدان من مرده ام→[استقلالمـ
ابی ترین طرفدار ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اتیشه ی استقلال
ماکانی بودن یه افتخاره↓
# ماکانــــــــ^_^ـــــــیِ اتیشه*_*
هوادار اتیشه ی الیاس یالچینتاش*__*
ــــــــــــــــــــــــ
♡@_sogand___

💙💙💙💙💙خانواده ی ماکانیم ما💙💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💙خانواده ی ماکانیم ما💙💙💙💙💙💙

۵ روز پیش
7K
وجدانن منو تو دیوونه ی دوعالمیم😐 ب دیوونه گفتیم زکی ما جات هسیم😐 @Sara.Esteghlali444 💙 💙 خواهریم🙊 💞 💞 💞

وجدانن منو تو دیوونه ی دوعالمیم😐 ب دیوونه گفتیم زکی ما جات هسیم😐 @Sara.Esteghlali444 💙 💙 خواهریم🙊 💞 💞 💞

۲ هفته پیش
6K
۱۵ شهریور 1397
5K
اَ چه شاخ😯😐

اَ چه شاخ😯😐

۱۳ شهریور 1397
6K
😍😍😍

😍😍😍

۱۳ شهریور 1397
15K
امشب💙مشهد💙

امشب💙مشهد💙

۲ شهریور 1397
5K
۲۶ مرداد 1397
8K
استوری جدید باریش😍😍😍😍😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

استوری جدید باریش😍😍😍😍😃😃😃😃😃😄😄😄😄😄😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎😎

۲۴ مرداد 1397
6K
۲۱ مرداد 1397
16K
تاباشه از این امپولا💓😍😋😋

تاباشه از این امپولا💓😍😋😋

۱۸ مرداد 1397
6K
۱۷ مرداد 1397
9K
امیرم روهامم یدونه ایدددد😍😍😍😍😍

امیرم روهامم یدونه ایدددد😍😍😍😍😍

۱۴ مرداد 1397
7K
۱۲ مرداد 1397
4K
۱۲ مرداد 1397
8K
جــان جااان تولد داریممم چ تولدییی🎊🎉🎊تولدتتتت مبارکـــــــــ ک😍😍😍😍😍🎉🎊🎉🎊🎊🎊🎊💝💝💝💝

جــان جااان تولد داریممم چ تولدییی🎊🎉🎊تولدتتتت مبارکـــــــــ ک😍😍😍😍😍🎉🎊🎉🎊🎊🎊🎊💝💝💝💝

۷ مرداد 1397
8K
۷ مرداد 1397
5K
۷ مرداد 1397
8K
۶ مرداد 1397
4K
😍😍😍😍😍😍

😍😍😍😍😍😍

۳ مرداد 1397
6K
😍😍😍

😍😍😍

۳ مرداد 1397
11K