یه روز یه جایی این طناب کهنه، بین ما و خدایان بریده میشه!!! http://s8.picofile.com/file/8360738868/06_TES_Baazi.mp3.html #Tes #Bazi من به این بیهودگی رسیدم، تا فاصله ی ستاره ها رو دیدم، ستاره ها مُردن، نورشون توهمه تو چشمم.... ...

یه روز یه جایی این طناب کهنه، بین ما و خدایان بریده میشه!!! http://s8.picofile.com/file... #Tes #Bazi من به این بیهودگی رسیدم، تا فاصله ی ستاره ها رو دیدم، ستاره ها مُردن، نورشون توهمه تو چشمم.... سازنده ی این بازی مریضه، زبون سرخ من بی حریمه، من دلم لای دل تو ...

۳ روز پیش
6K
من خبر از مکانی دارم، گونه های زنده با ستاره ها بیدارن💙 http://s9.picofile.com/file/8360654592/04_TES_Maa.mp3.html #Tes #Ma من خبر از مکانی دارم، گونه های زنده با ستاره ها بیدارن💙 نمیدونی مردمش چه حالی دارن، نوای بی نوای ...

من خبر از مکانی دارم، گونه های زنده با ستاره ها بیدارن💙 http://s9.picofile.com/file... #Tes #Ma من خبر از مکانی دارم، گونه های زنده با ستاره ها بیدارن💙 نمیدونی مردمش چه حالی دارن، نوای بی نوای این نوائن^^ چه قدر هوایی نیست ! چه زمین و مرزی، چقدر #دروغه وسط این ...

۴ روز پیش
8K
عشقم ملکـــَم که اژدهای دریا من بودم اون ماده نهنگم💙 💙 💙 💙 💙 http://s9.picofile.com/file/8360330918/05_Onsor.mp3.html #Aref #Onsor ولی من عاشق جنگ ! زدن به آبم″ شکارچی روی دریا بود که شدن پرنده ها غرق♪♪ همین ...

عشقم ملکـــَم که اژدهای دریا من بودم اون ماده نهنگم💙 💙 💙 💙 💙 http://s9.picofile.com/file... #Aref #Onsor ولی من عاشق جنگ ! زدن به آبم″ شکارچی روی دریا بود که شدن پرنده ها غرق♪♪ همین کافیه اومدم بیرون أ مقر خوابم٭٭ غذا برای ادامه دادن که سفر دراز است≈ پرنده ...

۷ روز پیش
13K
تویی فاصله ی‍ـِ بین تیغو رگ تا بیای پیشم قلبم میزنه تپ♪♪♪ http://s9.picofile.com/file/8347015626/Dream_Of_Die.mp3.html #Dream_Of_Die #by_Ali[#me)] Whatever may come♪ هراتفاقی که بیوفته ... I want the best for you♪♪ بهترینا رو برات... میخوام... i ♪♪♪ من ...

تویی فاصله ی‍ـِ بین تیغو رگ تا بیای پیشم قلبم میزنه تپ♪♪♪ http://s9.picofile.com/file... #Dream_Of_Die #by_Ali[#me)] Whatever may come♪ هراتفاقی که بیوفته ... I want the best for you♪♪ بهترینا رو برات... میخوام... i ♪♪♪ من ... Come on^^ بجنب... . ‌. . تویی فاصله ی‍ـِ بین تیغو رگ تا بیای ...

۶ دی 1397
89K
بِیب فقط تو،خندتو،اخم تو،فوشِ تو»همش تو′′ میپسندم^^💙 http://s9.picofile.com/file/8336454468/DoNT_FoRGET_ME.mp3.html #DoNT_FoRGET_ME #Ali [me] 💙 #from_my_text_to_My_dear_friend_Melika_The_summer_of_1396 💙 عطرم بو تنه تو,, تو کنی بغض، میخرم رز،،، مثل قلبت سرخ٭٭ احساسم به تو ,,، باتو ،مالمونی تو,, یه دُخی ...

بِیب فقط تو،خندتو،اخم تو،فوشِ تو»همش تو′′ میپسندم^^💙 http://s9.picofile.com/file... #DoNT_FoRGET_ME #Ali [me] 💙 #from_my_text_to_My_dear_friend_Melika_The_summer_of_1396 💙 عطرم بو تنه تو,, تو کنی بغض، میخرم رز،،، مثل قلبت سرخ٭٭ احساسم به تو ,,، باتو ،مالمونی تو,, یه دُخی تخص[^^ روی کُ‍ـک میشیم شُل٫٫ به چشا تو زل (**) باز قول٬٬٬بی کنترل تا ساعت ...

۱۴ شهریور 1397
166K
سینک میشہ از آب پُر ،،، صداشون رو مخمه،هی شُر شُر^^💙 http://s9.picofile.com/file/8333809184/lost_body.mp3.html #Zeyŋab & #Ali [me] #Lost_Body دیگه حسش نیس,,, آدم خوبه نباش اینجا حقی نیس^^ مُد شده با عشقت میخوابن ,,, مشت کن واژهاتو ...

سینک میشہ از آب پُر ،،، صداشون رو مخمه،هی شُر شُر^^💙 http://s9.picofile.com/file... #Zeyŋab & #Ali [me] #Lost_Body دیگه حسش نیس,,, آدم خوبه نباش اینجا حقی نیس^^ مُد شده با عشقت میخوابن ,,, مشت کن واژهاتو این دور عقدهاتو بریز ₪ از خودم خستم،هفته شروع نشده روزاش رفتن،لش تر ع قبلم،انگار ...

۱۶ مرداد 1397
140K
یه کلمه حرفآت میبرد دلو ، روش میزدم حتی بی‌نهآیت #بُط ^^💙 بعد تو همه جوره غما منو برد„„„ http://s9.picofile.com/file/8330932276/So_many_questions.mp3.html 💙 #So_many_Questions #Zeyŋab & #Ali [me] تو دلم پخش میشمو هول،،، وقتی چشای ط ام ...

یه کلمه حرفآت میبرد دلو ، روش میزدم حتی بی‌نهآیت #بُط ^^💙 بعد تو همه جوره غما منو برد„„„ http://s9.picofile.com/file... 💙 #So_many_Questions #Zeyŋab & #Ali [me] تو دلم پخش میشمو هول،،، وقتی چشای ط ام قُفل„„„ مثلآ حرفآرو خورد،،، توی سیآهیش غرق شدُ مُرد!،،، دستو پآت بشه شُلُ سُست,,,,💙 مست ...

۱۴ تیر 1397
194K
آره، تو ماهی که سیآرها دورِشَن، ستآرهآ دوورِشَن،امّآ، قلبِ منه میتپه وآست،روزُ شب[💙] http://s8.picofile.com/file/8327033268/Run_Away_With_Me.mp3.html #Rūŋ_Ąwāy_Wiŧh_Mē 💙 #mē 💙 گفتی دلم گرفته، پیآده شو، اندازه خندهای فیکِ تو جمعیِ تو،فکرِ تو، صبحو شبو عصرُ ظهر، میکنم ...

آره، تو ماهی که سیآرها دورِشَن، ستآرهآ دوورِشَن،امّآ، قلبِ منه میتپه وآست،روزُ شب[💙] http://s8.picofile.com/file... #Rūŋ_Ąwāy_Wiŧh_Mē 💙 #mē 💙 گفتی دلم گرفته، پیآده شو، اندازه خندهای فیکِ تو جمعیِ تو،فکرِ تو، صبحو شبو عصرُ ظهر، میکنم اینجوری سپری عمرمو،،، میگن نکن اینجوری حیفه خُب، نیسن تو دنیآم که بگیرن حِسَّمو، برقِ ...

۲ خرداد 1397
191K
انگار خدآ موقع آفرینشتْ،گذاشتِ خآکو کنار،زده الماسو تویِ سفیدی برفِ تَنِ تو^^ http://s9.picofile.com/file/8322821576/memory_in_blue.mp3.html #mèmõry_in_blue 💙 تو این شهرِ شلوغ تکرار نمیشه حسِ تو، مثه چِکوندنِ اشکِ شمعْ،عصرآ، رو دستمون،موقع خوندنِ دعآ،یآ حسودیم به خیره شدنت ...

انگار خدآ موقع آفرینشتْ،گذاشتِ خآکو کنار،زده الماسو تویِ سفیدی برفِ تَنِ تو^^ http://s9.picofile.com/file... #mèmõry_in_blue 💙 تو این شهرِ شلوغ تکرار نمیشه حسِ تو، مثه چِکوندنِ اشکِ شمعْ،عصرآ، رو دستمون،موقع خوندنِ دعآ،یآ حسودیم به خیره شدنت به صفحه ی‍‍ــِ نُتآیِ پیآنوتْ، جآیِ منْ، سگِ چشآت گرفتهْ کُلِّ سالِ نو رو، مِثِ ...

۱۳ فروردین 1397
254K
مثلا تو میزدی برام پیانو ،منم بازی با لبای تو** http://s9.picofile.com/file/8316676968/dousetDarm.mp3.html #dousetDaram 💙 #mè 💙 درُ بآز کن، نشستم پشتِ در بِ امیدِّ دیدنِ تو، توی این جماعت وحشی کِّ، می‍ـخوان کنن ما رو جُدآ ...

مثلا تو میزدی برام پیانو ،منم بازی با لبای تو** http://s9.picofile.com/file... #dousetDaram 💙 #mè 💙 درُ بآز کن، نشستم پشتِ در بِ امیدِّ دیدنِ تو، توی این جماعت وحشی کِّ، می‍ـخوان کنن ما رو جُدآ ، فرشته تخصمی تُّو، منم ک همِّه جوره پادشاه-.- مثلا تو میزدی برام پیانو ،منم ...

۲۱ دی 1396
241K
حِسِّ خآصی میدی، مِثه پیچیدنِ رُل، دورِ یه گُلِ لختِ ٓرُز^^💙 http://s9.picofile.com/file/8310043126/bemoun_baram.mp3.html #bemoun_baram 💙 #mè💙 بآ تو خنده رو لب بود، گفتم برگرد لطفاً زود، این حقِّ طبیعی بود، بگی دآرم تو رو دوس 💙 ...

حِسِّ خآصی میدی، مِثه پیچیدنِ رُل، دورِ یه گُلِ لختِ ٓرُز^^💙 http://s9.picofile.com/file... #bemoun_baram 💙 #mè💙 بآ تو خنده رو لب بود، گفتم برگرد لطفاً زود، این حقِّ طبیعی بود، بگی دآرم تو رو دوس 💙 میخوآم لفظو بدم بگآ، تآ اَبد بگم میمونم بآهات، حِسِّ خآصی میدی، مِثه پیچیدنِ رُل، ...

۳ آبان 1396
224K
گفت‍م‍ زمین میکنه حسودی‍ ،تو مثه مرکز ساعت‍ی‍، من عقربه وآر، دورت میگردم‍ ،تآ آخر عمرم‍ مِثِه چشآت وحشیو هآر،،، http://s8.picofile.com/file/8319197142/mim_jaye_ayn.mp3.html #me #mim_jaya_ayn 💙 دلم تنگ شده نیستی انگآر،گرفتم دوش سیگآر،،، غروب فاصله بآ فکرت ...

گفت‍م‍ زمین میکنه حسودی‍ ،تو مثه مرکز ساعت‍ی‍، من عقربه وآر، دورت میگردم‍ ،تآ آخر عمرم‍ مِثِه چشآت وحشیو هآر،،، http://s8.picofile.com/file... #me #mim_jaya_ayn 💙 دلم تنگ شده نیستی انگآر،گرفتم دوش سیگآر،،، غروب فاصله بآ فکرت شده آبی‍‍‍ـ‍ـِ تآر،،، لمس صداتْ ،میشه هربآر بهترینْ آهنگِ سآل،،، گفتم زمین میکنه حسودی،تو مثه ...

۱۲ مهر 1396
199K
هَپی باشی یا سَد، خوب باشی یا بد، حتّی داده باشی رَد، تا اَبَد، از قبل بِ بعد، برام نداشته فرق، من باتو آرومم، باز سَرِ شب ،حتّی بی رُژ بِ لب ، عِکسی تَرِ ...

هَپی باشی یا سَد، خوب باشی یا بد، حتّی داده باشی رَد، تا اَبَد، از قبل بِ بعد، برام نداشته فرق، من باتو آرومم، باز سَرِ شب ،حتّی بی رُژ بِ لب ، عِکسی تَرِ اونیه کِ بگم ، تو صِداش خش، یه بِیبِ شر ،ک بیشتر عشق ،عاشقشم ،تَشَمْ ...

۱ شهریور 1396
233K
هیسس دوباره خیرس ، لایته حسم ، نو رلو کات ، پرتم باز ، خندس آس ، میشم باز ، وان هس داغ ، با لباس ، رفتم باز ، صدا آب ، افکار خاص ...

هیسس دوباره خیرس ، لایته حسم ، نو رلو کات ، پرتم باز ، خندس آس ، میشم باز ، وان هس داغ ، با لباس ، رفتم باز ، صدا آب ، افکار خاص ، بی راز ، میپاچم باز ، دوباره خستم مجهول حسم ، میزنم خط ، ...

۲۱ مرداد 1396
230K
تْآزِگْیْآ رَفْتِ‍ عَ‍ دَسْتَم‍ْ هَنْدِلِ‍ حِسَّم‍ْ،هِی‍ْ قْربْوْن‍ْ‍ صَدَقِ‍ مْیْرَمْ‍،فْوْشٓآمَمْ‍ ک‍ـَم‍ْ شُدِ،مْیْگ‍ـَن‍ْ اَثَرِ گُلِ‍،چَنْدْ بٓآری‍ اَم‍ ک‍ـَردَم‍ْ گِریِ‍،هِع‍ شٓآیَد شُدَم‍ْ وآبَستِ‍،چُ‍ هَنوْ میگ‍ـَم‍ نَرِ اونیک‍ـِه‍ آفِ،یٓآ اونیکِه‍ قَرآرِ آف‍ بِشِه‍،کآش‍ یِکی‍ فِکرِتُ عَ‍ سَرَم‍‍، عَ‍ لَست‍ ...

تْآزِگْیْآ رَفْتِ‍ عَ‍ دَسْتَم‍ْ هَنْدِلِ‍ حِسَّم‍ْ،هِی‍ْ قْربْوْن‍ْ‍ صَدَقِ‍ مْیْرَمْ‍،فْوْشٓآمَمْ‍ ک‍ـَم‍ْ شُدِ،مْیْگ‍ـَن‍ْ اَثَرِ گُلِ‍،چَنْدْ بٓآری‍ اَم‍ ک‍ـَردَم‍ْ گِریِ‍،هِع‍ شٓآیَد شُدَم‍ْ وآبَستِ‍،چُ‍ هَنوْ میگ‍ـَم‍ نَرِ اونیک‍ـِه‍ آفِ،یٓآ اونیکِه‍ قَرآرِ آف‍ بِشِه‍،کآش‍ یِکی‍ فِکرِتُ عَ‍ سَرَم‍‍، عَ‍ لَست‍ ریسِنت‍لی‍ دَر آرِه‍ ،آرِ دُرست‍ِ زَدم‍ کُک‍ ،اَه‍ لَعْنَتْ‍ بِ‍ جْآ خْآلْیْ‍ تُ-_-تْوْیِ‍ قَلْبَم‍ْ دْآرَمْ‍ ...

۱۹ مرداد 1396
392K
بِینشون‍ من‍ فازم‍ کهکشانه‍،بدنش‍ برام‍ مثه‍ شامه‍،نخورم‍ همش‍ گشنمه‍-.-عاع‍ فوش‍ میدم‍ بازم‍،غمآ همه‍ به‍ سه‍ حرف‍ چپم‍،عارع‍ اولش‍ تُ آخرش‍ مَ ، وسطشم‍ [خ‍]یلین‍ ،بیآ ع‍َ حرفاشون‍ بگیریم‍ فاکتور،عوع‍ حتآ‍ الان‍ اینجآ بشون‍ میده‍ فآک‍ ...

بِینشون‍ من‍ فازم‍ کهکشانه‍،بدنش‍ برام‍ مثه‍ شامه‍،نخورم‍ همش‍ گشنمه‍-.-عاع‍ فوش‍ میدم‍ بازم‍،غمآ همه‍ به‍ سه‍ حرف‍ چپم‍،عارع‍ اولش‍ تُ آخرش‍ مَ ، وسطشم‍ [خ‍]یلین‍ ،بیآ ع‍َ حرفاشون‍ بگیریم‍ فاکتور،عوع‍ حتآ‍ الان‍ اینجآ بشون‍ میده‍ فآک‍ تُر-.- عاع‍ بپیچ‍ دورَم‍ رُل‍،تو چشآ سگ‍ دارت‍ میشم‍ زُل‍،میرسم‍ تو بغلت‍ به‍ دمآ صد،عارع‍ ...

۱۸ مرداد 1396
234K