ببخشید اگه تو این چند هفته ای که اومدم عزیتون کردم حلالم کنید خدافظ👋

ببخشید اگه تو این چند هفته ای که اومدم عزیتون کردم حلالم کنید خدافظ👋

۳ روز پیش
1K