هیچوقت از یاد نبر🌿 💁 🏻 •• کی باهات موند🌸 🔪 •• وقتی تو هیچکسیو🍃 🌹 •• نداشتی🌀 ✨ ••

هیچوقت از یاد نبر🌿 💁 🏻 •• کی باهات موند🌸 🔪 •• وقتی تو هیچکسیو🍃 🌹 •• نداشتی🌀 ✨ ••

۶ روز پیش
14K
ایݩایے ڪہ تا میبینن آنلاینی پی ام میدن:هستی؟ نسݪ تڪامل یافٺہ ی اونایین کہ زنگ میزنن رو خط ثابت خونه و میگن:خونه ای؟!😑👀😸

ایݩایے ڪہ تا میبینن آنلاینی پی ام میدن:هستی؟ نسݪ تڪامل یافٺہ ی اونایین کہ زنگ میزنن رو خط ثابت خونه و میگن:خونه ای؟!😑👀😸

۱ هفته پیش
12K
مورد داشتیم طرف مشروب خورده بودع-.- اینقدر مست بوده به دوش حموم میگفته گریه نکن همه چی درست میشع|||||؛🔥🎈

مورد داشتیم طرف مشروب خورده بودع-.- اینقدر مست بوده به دوش حموم میگفته گریه نکن همه چی درست میشع|||||؛🔥🎈

۳ هفته پیش
17K
دقیقآ بعـ اندازعـ لیآقتـ عآدمآ دوسشونـ دآشتهـ باش🔥❤ بیشدر عز عونـ لیآقتـ ندارنـ |: هآر میشنـ🚫🔫

دقیقآ بعـ اندازعـ لیآقتـ عآدمآ دوسشونـ دآشتهـ باش🔥❤ بیشدر عز عونـ لیآقتـ ندارنـ |: هآر میشنـ🚫🔫

۳۰ شهریور 1396
27K
من مطمئنم روز قیامت نوبت من که میشه خدا یه نگاه به من میندازه و میگه بیا جلوتر ببینم،تو هم بنده ما بودی؟چرا تا حالا ندیدمت👀💫

من مطمئنم روز قیامت نوبت من که میشه خدا یه نگاه به من میندازه و میگه بیا جلوتر ببینم،تو هم بنده ما بودی؟چرا تا حالا ندیدمت👀💫

۲۷ شهریور 1396
22K
....^^

....^^

۲۷ شهریور 1396
26K
شاید لفظ ''بغلم کن'' تو چت مسخره باشه، ولی ارامشی ک میده هیچ قرص ارام بخشی نمیتونه بده=]

شاید لفظ ''بغلم کن'' تو چت مسخره باشه، ولی ارامشی ک میده هیچ قرص ارام بخشی نمیتونه بده=]

۲۵ شهریور 1396
37K