مریم

.m.r.y.m.

حق نداری به کسی دل بدهی الا من
پیش روی تو دوراه است
من یا من...

۴ هفته پیش
357
My life, My choices, My mistakes, My lessons, Are none of your business. ‎،زندگی من ‎،انتخاب های من ‎،اشتباهات من ‎،درسهای من ‎.به تو مربوط نیس

My life, My choices, My mistakes, My lessons, Are none of your business. ‎،زندگی من ‎،انتخاب های من ‎،اشتباهات من ‎،درسهای من ‎.به تو مربوط نیس

۱ اردیبهشت 1397
833
‏تنهایی فقط یه حسه؛ ربطی به تعداد آدمایی که باهاشون در ارتباطیم نداره.

‏تنهایی فقط یه حسه؛ ربطی به تعداد آدمایی که باهاشون در ارتباطیم نداره.

۳۰ فروردین 1397
1K
جااان😍

جااان😍

۳۰ فروردین 1397
1K
...🗣به نظر من اختراع ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح, دخالت تو کار خدا بود.‌.‌‌.

...🗣به نظر من اختراع ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح, دخالت تو کار خدا بود.‌.‌‌.

۲۸ فروردین 1397
1K
(:

(:

۲۶ فروردین 1397
3K
(:

(:

۲۶ فروردین 1397
2K