الان فهمیدم شیر کاکائواز کجا تولید میشه😂😂😂

الان فهمیدم شیر کاکائواز کجا تولید میشه😂😂😂

۲ اردیبهشت 1397
427
عوضی

عوضی

۱ اردیبهشت 1397
610
My life, My choices, My mistakes, My lessons, Are none of your business. ‎،زندگی من ‎،انتخاب های من ‎،اشتباهات من ‎،درسهای من ‎.به تو مربوط نیس

My life, My choices, My mistakes, My lessons, Are none of your business. ‎،زندگی من ‎،انتخاب های من ‎،اشتباهات من ‎،درسهای من ‎.به تو مربوط نیس

۱ اردیبهشت 1397
651
‏تنهایی فقط یه حسه؛ ربطی به تعداد آدمایی که باهاشون در ارتباطیم نداره.

‏تنهایی فقط یه حسه؛ ربطی به تعداد آدمایی که باهاشون در ارتباطیم نداره.

۳۰ فروردین 1397
1K
جااان😍

جااان😍

۳۰ فروردین 1397
1K
...🗣به نظر من اختراع ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح, دخالت تو کار خدا بود.‌.‌‌.

...🗣به نظر من اختراع ساعت زنگدار برای بیدار شدن صبح, دخالت تو کار خدا بود.‌.‌‌.

۲۸ فروردین 1397
1K
(:

(:

۲۶ فروردین 1397
3K
(:

(:

۲۶ فروردین 1397
2K