نــnٰٓaْٰٓziٰٓـازے

.nazi.998181

@Nazi.998080 پیج اصلیم
اینستام(nazi.998080)
زیر گنبد کبود دوتاعاشق بود کلی حسود...تقصیر حسودا بود که شدیکی بود یکی نبود

🍃🌈🍃🌈🍃

🍃🌈🍃🌈🍃

۲۱ مرداد 1397
9K
بهانه که باشی، امید می شوی. امید که بشوی ، زندگی می بخشی...💜

بهانه که باشی، امید می شوی. امید که بشوی ، زندگی می بخشی...💜

۲۰ مرداد 1397
6K
عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جانِ تو ...🍃🌸 ⁦

عمارت کن مرا آخر که ویرانم به جانِ تو ...🍃🌸 ⁦

۱۸ مرداد 1397
7K
تو شدی جسم و جان من ...❤️ ⁦

تو شدی جسم و جان من ...❤️ ⁦

۱۸ مرداد 1397
7K
- زنـدگـے مـال تـو❤️ - مـرگ مـال مـــن💋 - شـادی مال تـــو🌹 - غـــم مـال مــن🙊 - همـه چـیز مال تو😍 - ولـی تـو مـال من👅

- زنـدگـے مـال تـو❤️ - مـرگ مـال مـــن💋 - شـادی مال تـــو🌹 - غـــم مـال مــن🙊 - همـه چـیز مال تو😍 - ولـی تـو مـال من👅

۱۸ مرداد 1397
6K
💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💙

۳ تیر 1397
10K
💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💙

۳ تیر 1397
9K
💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💙

۳ تیر 1397
9K
💙💙💙💙💙

💙💙💙💙💙

۲ تیر 1397
14K