کاش هرگز بزرگ نمی شدم و نمی فهمیدم پدرم به من دروغ گفت : که هر چیزی را در خاک بکاری روزی سبز خواهد شد و این از لطف خداوند است چرا کسی نمی فهمد ...

کاش هرگز بزرگ نمی شدم و نمی فهمیدم پدرم به من دروغ گفت : که هر چیزی را در خاک بکاری روزی سبز خواهد شد و این از لطف خداوند است چرا کسی نمی فهمد من سال های زیادی انتظار کشیدم اما مادرم سبز نشد! 👤سابیر هاکا

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
4K
حس خوب😊

حس خوب😊

۲۳ اردیبهشت 1398
7K
#مادرانه ...

#مادرانه ...

۲۳ اردیبهشت 1398
7K
۱۶ اردیبهشت 1398
4K
۱۵ اردیبهشت 1398
14K
...

...

۱۵ اردیبهشت 1398
7K
۱۲ اردیبهشت 1398
9K
۱۲ اردیبهشت 1398
4K
...

...

۱۴ اسفند 1397
6K
...

...

۱۴ اسفند 1397
7K
...

...

۱۴ اسفند 1397
6K
...

...

۱۴ اسفند 1397
6K
...

...

۱۴ اسفند 1397
5K
...

...

۱۷ دی 1397
9K
😍

😍

۲۸ مرداد 1397
14K
۲۸ مرداد 1397
14K
۲۸ مرداد 1397
9K
۲۸ مرداد 1397
14K
...

...

۲۲ مرداد 1397
8K