♡اُخّتاّپوُسّ♡ :/

00.amir.00

بکش پایین ______━━━━
تاریخ رفاقتمون تا همیشه
@nazi.e.l.f
━━━━《فرشته خز شده من پسر شیطانم》
.
من یه روانی ام پس نزدیک نشو. ...!
.
#سانازم ♡
#امیرم♡
#فاطیم ♡
#نازیم ♡
#سینام ♡
#نازیم ♡

بیشتر  بیشتر