Emad_FAN

0409

Instagram.com/emad_world/
Age:23
Model
musician
photographer
civil engineer

۱۵ فروردین 1397
5K
#happy_13😉

#happy_13😉

۱۳ فروردین 1397
3K
#little_EMAD🙈

#little_EMAD🙈

۹ فروردین 1397
4K
#little_emad🙈

#little_emad🙈

۹ فروردین 1397
4K
یه اتفاق شگفت انگیز میفته وقتی با خودت روراست باشی و چیزهایی رو شروع به انجام دادن کنی که دوس داری، که خوشحالت میکنن. اینجوری زندگیت آروم پیش میره. دیگه آخرهفته رو آرزو نمیکنی. صرفا ...

یه اتفاق شگفت انگیز میفته وقتی با خودت روراست باشی و چیزهایی رو شروع به انجام دادن کنی که دوس داری، که خوشحالت میکنن. اینجوری زندگیت آروم پیش میره. دیگه آخرهفته رو آرزو نمیکنی. صرفا به اتفاقات خاص نگاه نمیندازی. شروع میکنی که تو هر لحظه زندگی کنی و حس ...

۷ فروردین 1397
5K
🌺🌺🌺 برای بهترین بودن نمیتوانی از دیگرانی تایید بگیری که خودشان آن حد از بزرگی را ندیده اند و درک نکرده اند... پس خودت باش و به بهترین چیزی که در تو هست و از ...

🌺🌺🌺 برای بهترین بودن نمیتوانی از دیگرانی تایید بگیری که خودشان آن حد از بزرگی را ندیده اند و درک نکرده اند... پس خودت باش و به بهترین چیزی که در تو هست و از تو برمیآید تبدیل شو... و همه بزرگان چنین بوده اند 🌹🌹🌹

۱ فروردین 1397
4K
۲۹ اسفند 1396
6K
#💪

#💪

۲۷ اسفند 1396
3K
۲۶ اسفند 1396
4K
۲۴ اسفند 1396
6K
۲ اسفند 1396
4K
💪💪

💪💪

۱ اسفند 1396
4K
#playing_cards

#playing_cards

۲۴ بهمن 1396
3K
۲۴ بهمن 1396
6K
۲۳ بهمن 1396
5K
۲۲ بهمن 1396
6K
یه تحلیل خیلی قشنگی هست اونم اینه که آدمی که میگه از دروغ بدم میاد حتما که نباید از دروغ گفتن بدش بیاد اون فقط از دروغ شنیدن بدش میاد :)

یه تحلیل خیلی قشنگی هست اونم اینه که آدمی که میگه از دروغ بدم میاد حتما که نباید از دروغ گفتن بدش بیاد اون فقط از دروغ شنیدن بدش میاد :)

۲۱ بهمن 1396
3K
۲۰ بهمن 1396
4K
۲۰ بهمن 1396
6K
😻💤

😻💤

۱۷ بهمن 1396
3K