😊😎👌

😊😎👌

۲ هفته پیش
4K
بهلهههه😍😍😎😎😜

بهلهههه😍😍😎😎😜

۳ هفته پیش
6K
به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجا عشق اینجا و خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری

به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجا عشق اینجا و خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری

۱۲ مهر 1396
6K
تو را دوست دارم بیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق‌های مدرسه بیشتر از تقلب در امتحان حتی بیشتر از بستنی قیفی‌های قدیم و پفک‌های طعم پنیر تو را بیشتر از توپ‌های پلاستیکی کوچه‌های خاکی... این ...

تو را دوست دارم بیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق‌های مدرسه بیشتر از تقلب در امتحان حتی بیشتر از بستنی قیفی‌های قدیم و پفک‌های طعم پنیر تو را بیشتر از توپ‌های پلاستیکی کوچه‌های خاکی... این را که می‌دانی چقدر بود! به‌خدا تو را از خواب نرسیده به صبح هم بیشتر ...

۵ مهر 1396
5K
چه کنم با چه کنم های دلِ بی هدفم؟!؟

چه کنم با چه کنم های دلِ بی هدفم؟!؟

۳ مهر 1396
5K
❤❤❤😍😘👍

❤❤❤😍😘👍

۱ مهر 1396
6K
چه کسی میفهمـد؛ در دلـم رازی هـست ..؟! میسپارم آن را به خیـالِ شـب و تنهـایی خود ... سهراب سپهری

چه کسی میفهمـد؛ در دلـم رازی هـست ..؟! میسپارم آن را به خیـالِ شـب و تنهـایی خود ... سهراب سپهری

۳۰ شهریور 1396
5K
به ملاک هاتون برای ازدواج احترام میذارم؛ اما من فکر می کنم آدم باید دنبال کسی باشه که چای خوردن کنارش، با بقیه فرق کنه ... پوریا نبی پور

به ملاک هاتون برای ازدواج احترام میذارم؛ اما من فکر می کنم آدم باید دنبال کسی باشه که چای خوردن کنارش، با بقیه فرق کنه ... پوریا نبی پور

۳۰ شهریور 1396
5K
اینجوری کنی نمیگیرمتاااا😂😂😂😂

اینجوری کنی نمیگیرمتاااا😂😂😂😂

۲۱ شهریور 1396
6K
😊❤👍

😊❤👍

۲۰ شهریور 1396
4K
😜😜😜😉😂

😜😜😜😉😂

۵ شهریور 1396
6K
😍😍😍😎😎😂😂

😍😍😍😎😎😂😂

۲۴ مرداد 1396
6K
😊👌

😊👌

۲۱ مرداد 1396
5K
لعنتیه دوس داشتنی😍😂😂

لعنتیه دوس داشتنی😍😂😂

۱۹ مرداد 1396
5K
☺

۱۶ مرداد 1396
5K
فامیلای بیشور😂😂

فامیلای بیشور😂😂

۱۲ مرداد 1396
6K
والاااا بخدااا😌😎😜😍😂

والاااا بخدااا😌😎😜😍😂

۷ مرداد 1396
6K
حوصلم سررفته😤😑😐

حوصلم سررفته😤😑😐

۶ مرداد 1396
7K
والا😞😞😂

والا😞😞😂

۶ مرداد 1396
5K
😊😌😋😋بهله

😊😌😋😋بهله

۴ مرداد 1396
6K