😀😉

😀😉

۲ روز پیش
4K
ﺳﺨﻦ پدری ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ : ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ ۱ ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ...

ﺳﺨﻦ پدری ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﺵ : ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻣﮑﻦ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﺖ ﺟﺎﯼ ﺩﻫﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﻓﻘﻂ ۱ ﻧﻔﺮﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺯیرا ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ...

۶ اسفند 1396
4K
چنین روزایی مهم نیست کسی رو داری یا تنهایی! خودت دوست داشتن رو خودت در آغوش کشیدن رو تو چنین فرصتایی تمرین کن! اینو بدون که آدما میان که برن! تنها کسی که تا آخرش ...

چنین روزایی مهم نیست کسی رو داری یا تنهایی! خودت دوست داشتن رو خودت در آغوش کشیدن رو تو چنین فرصتایی تمرین کن! اینو بدون که آدما میان که برن! تنها کسی که تا آخرش باهاته خودتی و خودت...

۲۵ بهمن 1396
3K
چه خوب که آدم شخص دلخواهش را پیدا کند، اما اینکه آدم توسط شخص دلخواهش پیدا بشود معجزه است، معجزه‌ای دلنشین. #هاروکی_موراکامی از کتاب مواجهه با دختر دلخواه ❣

چه خوب که آدم شخص دلخواهش را پیدا کند، اما اینکه آدم توسط شخص دلخواهش پیدا بشود معجزه است، معجزه‌ای دلنشین. #هاروکی_موراکامی از کتاب مواجهه با دختر دلخواه ❣

۱ بهمن 1396
6K
شایدم اینجایی که ما توش هستیم جهنم یه دنیای دیگس:(

شایدم اینجایی که ما توش هستیم جهنم یه دنیای دیگس:(

۲۴ دی 1396
6K
۱۳ دی 1396
6K
☺👌

☺👌

۱۳ دی 1396
6K
☺👍

☺👍

۲۹ آذر 1396
9K
در مَن هزار دردِ نَهان گریه میکُنَد …🌞 💔

در مَن هزار دردِ نَهان گریه میکُنَد …🌞 💔

۱۹ آذر 1396
6K
😊👍

😊👍

۱۹ آذر 1396
6K
۱۹ آذر 1396
5K
۱۳ آذر 1396
5K
‏هی از سعدی و حافظ گفتین حواستون از نیما یوشیج پرت شد که غمگین ترین ادم دنیا بوده وقتی گفته “ دیدمش! گفتم منم ! ‏نشناخت او ...

‏هی از سعدی و حافظ گفتین حواستون از نیما یوشیج پرت شد که غمگین ترین ادم دنیا بوده وقتی گفته “ دیدمش! گفتم منم ! ‏نشناخت او ...

۳ آذر 1396
5K
بهلهههه😎😎 خدا بده از این خواهرشوهرا ب همتووون😌😌😍😍😝😜😅

بهلهههه😎😎 خدا بده از این خواهرشوهرا ب همتووون😌😌😍😍😝😜😅

۳۰ آبان 1396
7K
😊😎👌

😊😎👌

۱۳ آبان 1396
6K
بهلهههه😍😍😎😎😜

بهلهههه😍😍😎😎😜

۱ آبان 1396
7K
به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجا عشق اینجا و خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری

به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجا عشق اینجا و خدا هم اینجا... 👤 سهراب سپهری

۱۲ مهر 1396
8K
تو را دوست دارم بیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق‌های مدرسه بیشتر از تقلب در امتحان حتی بیشتر از بستنی قیفی‌های قدیم و پفک‌های طعم پنیر تو را بیشتر از توپ‌های پلاستیکی کوچه‌های خاکی... این ...

تو را دوست دارم بیشتر از نوشتن آخرین سطر مشق‌های مدرسه بیشتر از تقلب در امتحان حتی بیشتر از بستنی قیفی‌های قدیم و پفک‌های طعم پنیر تو را بیشتر از توپ‌های پلاستیکی کوچه‌های خاکی... این را که می‌دانی چقدر بود! به‌خدا تو را از خواب نرسیده به صبح هم بیشتر ...

۵ مهر 1396
6K
چه کنم با چه کنم های دلِ بی هدفم؟!؟

چه کنم با چه کنم های دلِ بی هدفم؟!؟

۳ مهر 1396
7K
❤❤❤😍😘👍

❤❤❤😍😘👍

۱ مهر 1396
7K