❤❤❤

❤❤❤

۱۸ مرداد 1395
12
زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! ...

زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد... به فرصت هایی که مثل باد ...

۱۷ مرداد 1395
52
#این بود زندگی...

#این بود زندگی...

۱۷ مرداد 1395
39
قلبم را به خدا می سپارم وقتی که میدانم بدون حکمت او برگی از درختی نمی افتد

قلبم را به خدا می سپارم وقتی که میدانم بدون حکمت او برگی از درختی نمی افتد

۱۷ مرداد 1395
85
ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﻢ! ﻣﺜﻻ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺳﮓ ﺩﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺗﻮﻗﻊ ...

ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﯿﻢ! ﻣﺜﻻ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺐ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺳﮓ ﺩﻭ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺯﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺎﻥ ﻭﯾﺎﻟﻮﻥ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺯﯾﺮ ﭘﻨﺠﺮﻩ ...

۱۷ مرداد 1395
245
در رحم مادر خداوند بچه ها را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند ومادرسنگینی بچه را کمتر احساس کند وخدا روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل ...

در رحم مادر خداوند بچه ها را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند ومادرسنگینی بچه را کمتر احساس کند وخدا روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او می رساند پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کنند از غذای ...

۱۷ مرداد 1395
15
شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند عشق بورز به آنهاییکه دلت را شکستند دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند بخند که خدا هنوز آن بالا با توست!

شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند عشق بورز به آنهاییکه دلت را شکستند دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند بخند که خدا هنوز آن بالا با توست!

۱۷ مرداد 1395
36
۱۶ مرداد 1395
13
۱۶ مرداد 1395
15
۱۶ مرداد 1395
13
عکس بلند
۱۶ مرداد 1395
13
۱۶ مرداد 1395
13
۱۶ مرداد 1395
12