0raz0

آرامشی کـه اکـنـون دارم ، مـدیـون انتظاریسـتــ کـه دیگـر،ازکسی نـدارم!

۵۵ دقیقه پیش
3K
۱ ساعت پیش
1K
دوست ندارم

دوست ندارم

۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
3K
شب بخیر برو بخواب

شب بخیر برو بخواب

۱ ساعت پیش
2K
آهای اونی که ناقص ویژ ه می کنی از توجهت ممنون

آهای اونی که ناقص ویژ ه می کنی از توجهت ممنون

۱ ساعت پیش
1K
۱ ساعت پیش
2K
کیه برام ویژه ناقص می کنه ؟ یعنی کی می تونه باشه؟!!!!!

کیه برام ویژه ناقص می کنه ؟ یعنی کی می تونه باشه؟!!!!!

۱ ساعت پیش
4K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
4K
🍃 تفاوتهای مردان و زنان 👈 مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند 👈 اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای ...

🍃 تفاوتهای مردان و زنان 👈 مرد وقتی عاشق زنی می‌شود در دل خود پنهانش می‌کند مبادا که دیگران او را بدزدند 👈 اما زن وقتی عاشق شد آن را جار می‌زند تا کسی برای نزدیک شدن به آن مرد تلاش نکند. 👈 مرد به خاطر یک عقیده هرکسی را ...

۱ ساعت پیش
127
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
عکس بلند
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
4K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K
۱ ساعت پیش
2K