عشق موز براستی اگر موز نبود آیا میمون هم بود؟؟؟!😀

عشق موز براستی اگر موز نبود آیا میمون هم بود؟؟؟!😀

۴۵ دقیقه پیش
4K
انرژی گزفتم خداجون شکرت

انرژی گزفتم خداجون شکرت

۲ ساعت پیش
5K
میتونم الان بیام تبریک بگم ولی گناه دارین خوش باشین

میتونم الان بیام تبریک بگم ولی گناه دارین خوش باشین

۷ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
878
آدمای خوشحال روی چیزایی که دارن تمرکز میکنن و آدمای ناراحت روی چیزایی که از دست دادن.

آدمای خوشحال روی چیزایی که دارن تمرکز میکنن و آدمای ناراحت روی چیزایی که از دست دادن.

۱ روز پیش
2K
ترس با شما همان کاری را می کند، که قیچی با بال پرنده ها میکند. گاهی هم بد نیست خطر کنیم، پیروزی طرف دیگر خطر است...

ترس با شما همان کاری را می کند، که قیچی با بال پرنده ها میکند. گاهی هم بد نیست خطر کنیم، پیروزی طرف دیگر خطر است...

۱ روز پیش
2K
🔻🔚وقتی آدم های اشتباه زندگی شما را ترک می کنند، چیزهای درست شروع به رخ دادن میکنند...

🔻🔚وقتی آدم های اشتباه زندگی شما را ترک می کنند، چیزهای درست شروع به رخ دادن میکنند...

۱ روز پیش
2K
🍃🌺شاید باید جهان را رها کرد و فنجانی چای خورد مبادا که خودمان را از یاد ببریم بی گمان لایق ترین فرد در زندگیمان اول خودمان هستیم🍃🌺

🍃🌺شاید باید جهان را رها کرد و فنجانی چای خورد مبادا که خودمان را از یاد ببریم بی گمان لایق ترین فرد در زندگیمان اول خودمان هستیم🍃🌺

۱ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۶ روز پیش
395
۶ روز پیش
399
۶ روز پیش
398
۶ روز پیش
396
۶ روز پیش
371
۶ روز پیش
370