تو عمر منی ،عشق منی عشقم هیچکس جاتوتوی قلبم بگیره اینو بهت قول میدم تا زنده هستم مال تو هستم😍😍😍😘

تو عمر منی ،عشق منی عشقم هیچکس جاتوتوی قلبم بگیره اینو بهت قول میدم تا زنده هستم مال تو هستم😍😍😍😘

۴ روز پیش
5K
من درس خواندن دوست دارم

من درس خواندن دوست دارم

۶ روز پیش
4K
بهترین کتاب جامع

بهترین کتاب جامع

۶ روز پیش
3K
من یه دختر درس خوانم😉😉😉

من یه دختر درس خوانم😉😉😉

۶ روز پیش
4K
داداش جونم دلم برات تنگ شده خدا رحمتت کنه جنت فردوس نصیبت😥😥😥😥😥😥😭😭😭😭

داداش جونم دلم برات تنگ شده خدا رحمتت کنه جنت فردوس نصیبت😥😥😥😥😥😥😭😭😭😭

۷ روز پیش
3K
جاتون خالی 🍇🍇🍇🍇

جاتون خالی 🍇🍇🍇🍇

۱ هفته پیش
1K
فدات بشم من دخت خاله ی عزیزم

فدات بشم من دخت خاله ی عزیزم

۱ هفته پیش
3K
حلوا جاتون خالی

حلوا جاتون خالی

۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
5K
روحت شاد متین جونم خیلی دلتنگتم داداشی

روحت شاد متین جونم خیلی دلتنگتم داداشی

۱ هفته پیش
3K
مهرماهی هستم صبر و حوصله دارم اما یهویی داغ میکنم

مهرماهی هستم صبر و حوصله دارم اما یهویی داغ میکنم

۱ هفته پیش
3K
ماشاالله 😍😍😍

ماشاالله 😍😍😍

۱ هفته پیش
3K
زیبا تزیین دختر

زیبا تزیین دختر

۱ هفته پیش
3K