لا مصب تو خودت یه پا هندونه ای😂 😂 😂

لا مصب تو خودت یه پا هندونه ای😂 😂 😂

۹ ساعت پیش
4K
چه علمداری فتبارک الله.....♥️

چه علمداری فتبارک الله.....♥️

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
4K
۶ روز پیش
2K
نَفَسم سردتر از آخر پاییز شده... حال من مثل شب جمعه غم انگیز شده..✋

نَفَسم سردتر از آخر پاییز شده... حال من مثل شب جمعه غم انگیز شده..✋

۲ هفته پیش
5K
آتش نزدند تا که خاموش کنیم... هیهات که جمعه را فراموش کنیم.. سربند و پلاک و چفیه برداشته ایم... تا کاخ سفید را سیه پوش کنیم✊

آتش نزدند تا که خاموش کنیم... هیهات که جمعه را فراموش کنیم.. سربند و پلاک و چفیه برداشته ایم... تا کاخ سفید را سیه پوش کنیم✊

۲ هفته پیش
3K
هرچند که رفتن تو غم داشت، عزیز... در سینۀ تو عشق، حرم داشت عزیز... حیف از تو نبود، مثل ما می‌مُردی؟.. نام تو فقط «شهید» کم داشت عزیز🌹✋

هرچند که رفتن تو غم داشت، عزیز... در سینۀ تو عشق، حرم داشت عزیز... حیف از تو نبود، مثل ما می‌مُردی؟.. نام تو فقط «شهید» کم داشت عزیز🌹✋

۲ هفته پیش
4K
حق است که از غیرت و احساس بخوانند... از قِصه‌ی پرپر شدنِ یاس بخوانند... با دستِ بریده‌ی تو روضه‌خوان‌ها... باید که فقط روضه‌ی عباس بخوانند...😓

حق است که از غیرت و احساس بخوانند... از قِصه‌ی پرپر شدنِ یاس بخوانند... با دستِ بریده‌ی تو روضه‌خوان‌ها... باید که فقط روضه‌ی عباس بخوانند...😓

۲ هفته پیش
4K
انگار زمین حلقه و او مثل نگین بود... دلگیر ترین شنبه ی تاریخ همین بود..😓✋

انگار زمین حلقه و او مثل نگین بود... دلگیر ترین شنبه ی تاریخ همین بود..😓✋

۲ هفته پیش
4K
کُشتید اگرچه شیرِ کرمانی را... سَردارِ بزرگِ ما سُلیمانی را... آماده یِ اِنتقامِ خونین باشید... باید بِچشید ، مشت ایرانی را✊

کُشتید اگرچه شیرِ کرمانی را... سَردارِ بزرگِ ما سُلیمانی را... آماده یِ اِنتقامِ خونین باشید... باید بِچشید ، مشت ایرانی را✊

۲ هفته پیش
3K
به صفحه زُل زده‌ام... های‌های می‌بارم... به داد من برسد یک نفر... عزادارم..😓😞

به صفحه زُل زده‌ام... های‌های می‌بارم... به داد من برسد یک نفر... عزادارم..😓😞

۲ هفته پیش
3K
ای غرور سپاه ایرانی... یاور سید خراسانی... این شعار تمام ایران است... کلنا قاسم سلیمانی.. محمدمیثم جلالی

ای غرور سپاه ایرانی... یاور سید خراسانی... این شعار تمام ایران است... کلنا قاسم سلیمانی.. محمدمیثم جلالی

۲ هفته پیش
4K
ما شاخه و برگ یک درختیم همه... با شال عزا سپید بختیم همه... تشییع تو رزمایش خونخواهی ماست... آماده ی انتقام سختیم همه..✊😏

ما شاخه و برگ یک درختیم همه... با شال عزا سپید بختیم همه... تشییع تو رزمایش خونخواهی ماست... آماده ی انتقام سختیم همه..✊😏

۱ هفته پیش
5K
داغ تو اگرچه روز را شام کند... باید که عدوی پست را رام کند.. یکپارچه خشم هستیم همه... ما را مگر انتقام، آرام کند..✊

داغ تو اگرچه روز را شام کند... باید که عدوی پست را رام کند.. یکپارچه خشم هستیم همه... ما را مگر انتقام، آرام کند..✊

۱ هفته پیش
4K
ما با شهدا دوام خواهیم گرفت.... با کشته شدن مقام خواهیم گرفت... یک روز بر اعتقاد خود می میریم... یک روز هم‌ انتقام خواهیم گرفت✊✊

ما با شهدا دوام خواهیم گرفت.... با کشته شدن مقام خواهیم گرفت... یک روز بر اعتقاد خود می میریم... یک روز هم‌ انتقام خواهیم گرفت✊✊

۱ هفته پیش
4K
خونت سبب وحدت و آگاهی شد.. تا کاخ سیاه قاتلت راهی شد... . کشتند تو را ولی نمی‌دانستند... با لفظ شهید زنده‌تر خواهی شد✊❤️

خونت سبب وحدت و آگاهی شد.. تا کاخ سیاه قاتلت راهی شد... . کشتند تو را ولی نمی‌دانستند... با لفظ شهید زنده‌تر خواهی شد✊❤️

۱ هفته پیش
4K
ارزش کفش سردار سلیمانی از سر ترامپ بیشتر است..✊✊ سید حسن نصرالله

ارزش کفش سردار سلیمانی از سر ترامپ بیشتر است..✊✊ سید حسن نصرالله

۱ هفته پیش
4K
خوش به حال دل بارانی کرمانی‌ها.... خاکشان با تو شده قبله‌‌ی ایرانی‌ها❤️

خوش به حال دل بارانی کرمانی‌ها.... خاکشان با تو شده قبله‌‌ی ایرانی‌ها❤️

۱ هفته پیش
4K