🍷 اولین بودی وتااخرگرفتارتوام❣ آخرین هستی و ازاول وفادارتوام 🍷 با #تووو بودن را کسی اندازه من حس نکرد هرکه باشی بازهم یادتوامم....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

🍷 اولین بودی وتااخرگرفتارتوام❣ آخرین هستی و ازاول وفادارتوام 🍷 با #تووو بودن را کسی اندازه من حس نکرد هرکه باشی بازهم یادتوامم....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲ اسفند 1397
1K
چه نازه

چه نازه

۲۱ بهمن 1397
1K
عشقن لرها

عشقن لرها

۲۵ دی 1397
2K
کی میتونه؟؟

کی میتونه؟؟

۱۴ بهمن 1397
2K
لطفا لائیک کنید

لطفا لائیک کنید

۲۹ آذر 1397
3K
به هم قول بدید اگع یع وقت از هم جدا شدید با هم سرد نشید خعلی سختع ببینی اونی که یع روزی عشقت بوده باهات سرده به هم قول بدید صداتونو از هم دریغ نکنید ...

به هم قول بدید اگع یع وقت از هم جدا شدید با هم سرد نشید خعلی سختع ببینی اونی که یع روزی عشقت بوده باهات سرده به هم قول بدید صداتونو از هم دریغ نکنید قول بدید به هر بهونه‌ای با هم حرف بزنید قول بدید اگه از دور همدیگه ...

۲۲ دی 1397
2K
I Love you 3000 ❤ ️️ iron man forever💜 tony stark 🙃 ❄ ️ #iron_man #ironman #avengers #tony #stark 🍃 #robert_downey_jr #robert #downey #jr 💐

I Love you 3000 ❤ ️️ iron man forever💜 tony stark 🙃 ❄ ️ #iron_man #ironman #avengers #tony #stark 🍃 #robert_downey_jr #robert #downey #jr 💐

۱۰ اردیبهشت 1398
7K

"Whatever happens tomorrow you must promise me one thing. That you will stay who you are. Not a perfect soldier, but a good man"💜 ✨ chris evans

۱۰ اردیبهشت 1398
13K
لنتی چقد میچسبه ✋💔 چقدر این جو رو همراه با عشقم[پیتزام] دوست دارم😂😍 #pizza #my_love #love #story 🍷❄️ #sтαʀ_cρ 💕 #star_cp ✨

لنتی چقد میچسبه ✋💔 چقدر این جو رو همراه با عشقم[پیتزام] دوست دارم😂😍 #pizza #my_love #love #story 🍷❄️ #sтαʀ_cρ 💕 #star_cp ✨

۱۲ اردیبهشت 1398
6K
[اینطوری گات ببینی❄ ️] #star_cp 💗 #sтαʀ_cρ ⚡ ️ #game_of_thrones #got #gameofthrones ❄ ️

[اینطوری گات ببینی❄ ️] #star_cp 💗 #sтαʀ_cρ ⚡ ️ #game_of_thrones #got #gameofthrones ❄ ️

۱۲ اردیبهشت 1398
5K