😁

😁

4 روز پیش
649
☺

4 روز پیش
11K
4 روز پیش
22K
4 روز پیش
22K
مرا جان آن زمان باشد که تو جانان من باشی

مرا جان آن زمان باشد که تو جانان من باشی

4 روز پیش
23K
کنار سینی چایی برایت #یاس میکارم تو میخندی و من احساس میکارم

کنار سینی چایی برایت #یاس میکارم تو میخندی و من احساس میکارم

4 روز پیش
23K
دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندارم

4 روز پیش
580
مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت

مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست قصه ای با تو شد آغاز که پایان نگرفت

4 روز پیش
571
صد فصل #بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

صد فصل #بهار آید و بیرون ننهم گام ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

7 روز پیش
3K
آدمی نیست که عاشق نشود فصل #بهار

آدمی نیست که عاشق نشود فصل #بهار

7 روز پیش
3K
ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم؟..

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم؟..

1 هفته پیش
4K
سلام ممنون از همه دوستای گلم 😍😘😘😘😘😘

سلام ممنون از همه دوستای گلم 😍😘😘😘😘😘

1 هفته پیش
4K
بگذار برایت #چای بریزم راستی ! گفتم که دوستت دارم ؟

بگذار برایت #چای بریزم راستی ! گفتم که دوستت دارم ؟

دی 1395
6K
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست

دی 1395
6K
مانده ام خیره به #راه نه مرا پای گریز نه مرا تاب #نگاه

مانده ام خیره به #راه نه مرا پای گریز نه مرا تاب #نگاه

دی 1395
6K
نه دسترسی به یار دارم نه طاقت #انتظار دارم...

نه دسترسی به یار دارم نه طاقت #انتظار دارم...

دی 1395
6K
نسخه جدید #ویسگون عالییییییه نایس تشکررررر خسته نباشید 🌹 ❤

نسخه جدید #ویسگون عالییییییه نایس تشکررررر خسته نباشید 🌹 ❤

دی 1395
6K
نسخه جدید #ویسگون عالییییییه نایس تشکررررر خسته نباشید 🌹❤

نسخه جدید #ویسگون عالییییییه نایس تشکررررر خسته نباشید 🌹❤

دی 1395
6K
وقتی که بوی #سیب تو دل میبرد مرا ما را دگر به دعوت حوا چه حاجت است؟

وقتی که بوی #سیب تو دل میبرد مرا ما را دگر به دعوت حوا چه حاجت است؟

دی 1395
6K
گر ز کنارت نتوان #سیب چید گردش در باغ بهشتت چه سود

گر ز کنارت نتوان #سیب چید گردش در باغ بهشتت چه سود

دی 1395
11K