🙀

🙀

فروردین 1396
9K
کوچه باغی و صفایی و کمی خاطره و … سر من ، شانه ی تو ، پای همین پنجره و … شب و عهد من و تو سیزده فروردین سبزه ی پای درخت و زدن ...

کوچه باغی و صفایی و کمی خاطره و … سر من ، شانه ی تو ، پای همین پنجره و … شب و عهد من و تو سیزده فروردین سبزه ی پای درخت و زدن یک گره و … 🌿🌿🌿..‌.

فروردین 1396
11K
ذهـــنــم آشــفـــتــه . . . خــواب هــایــم پــریــشــان . . . خــنــده هــایــم فــتــوشــاپــی . . . درد و دل هــایــم بــا دیـــوارِ ایــنـجـا . . . ! مـیـزانِ هــمـدردی هــا هــم بــا لــایــک و ...

ذهـــنــم آشــفـــتــه . . . خــواب هــایــم پــریــشــان . . . خــنــده هــایــم فــتــوشــاپــی . . . درد و دل هــایــم بــا دیـــوارِ ایــنـجـا . . . ! مـیـزانِ هــمـدردی هــا هــم بــا لــایــک و کـامـنــت . . . !!! و تـکــرار پـشـتِ تـکــرار

فروردین 1396
7K
farhang dashte bashin 😒😒

farhang dashte bashin 😒😒

فروردین 1396
8K
😂..*

😂..*

فروردین 1396
6K
😹...

😹...

فروردین 1396
8K
b zoodi..*

b zoodi..*

فروردین 1396
7K
😹

😹

فروردین 1396
10K
از قدرت و زیبایی جوانیت لذت ببر ، و یادت باشه قدر قدرت و زیبایی جوانیت رو نمیفهمی تا وقتی رنگ ببازه.اما باور کن 20 ساله دیگه وقتی به عکسهات نگاه میکنی متوجه میشی چه ...

از قدرت و زیبایی جوانیت لذت ببر ، و یادت باشه قدر قدرت و زیبایی جوانیت رو نمیفهمی تا وقتی رنگ ببازه.اما باور کن 20 ساله دیگه وقتی به عکسهات نگاه میکنی متوجه میشی چه امکاناتی در برابرت قرار داشته و چقدر ظاهر دل انگیزی داشتی" اینو الان متوجه نیستی ...

4 هفته پیش
6K
یه وقــــتایی که دلت گــــرفته، بغض داری، آروم نـیستی، دلت بـــراش تـنگ شده حــــوصله هـیـچـکسو نــــداری به یــاد لحظه ای بیفت کـه اون هــمه ی بی قــــراری هــای تــــو رو دیــــــد، امـــــــا چـشمـاشـو بست و ...

یه وقــــتایی که دلت گــــرفته، بغض داری، آروم نـیستی، دلت بـــراش تـنگ شده حــــوصله هـیـچـکسو نــــداری به یــاد لحظه ای بیفت کـه اون هــمه ی بی قــــراری هــای تــــو رو دیــــــد، امـــــــا چـشمـاشـو بست و رفــت. . .

3 هفته پیش
4K
به خودم میگویم : مهم نیست ... به خودم شک کردن را می آموزم ... آیا واقعا ارزشش را داشت یا دارد ؟... به خودم میگویم : همیشه وقت هست برای فراموش کردن ... حداقل ...

به خودم میگویم : مهم نیست ... به خودم شک کردن را می آموزم ... آیا واقعا ارزشش را داشت یا دارد ؟... به خودم میگویم : همیشه وقت هست برای فراموش کردن ... حداقل به اندازه باقی مانده ی عمرم ... ولی ته همه اینها این است ... من ...

3 هفته پیش
4K
به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ….. اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

به اندازه چای داغ شب های امتحان دوست دارم اما ….. اضطراب نمی گذارد نه گرمایت را حس کنم نه آرامشت را !!

3 روز پیش
4K
درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان... زل زدن به کتاب بسته شده

درس خواندن چقدر دلگیر است در اتاقی که از تو خسته شده گوش دادن به تیک تاک زمان... زل زدن به کتاب بسته شده

3 روز پیش
25K
از تو حرکت.. از من دوست داشتن... برکت از این زیباتر...!? پرویز جلیلی محتشم #دلنوشته

از تو حرکت.. از من دوست داشتن... برکت از این زیباتر...!? پرویز جلیلی محتشم #دلنوشته

3 روز پیش
19K
#مواظب#باشید#ایمانتان#سقوط#نکند!!

#مواظب#باشید#ایمانتان#سقوط#نکند!!

6 روز پیش
2K
#رئیسی

#رئیسی

1 هفته پیش
8K
#حضرت_امام_خامنه_ای

#حضرت_امام_خامنه_ای

7 روز پیش
3K
زمانی فراموشت خواهم کرد•|• که عقلم خاموش•|• نفسم قطع•|• روحم در آسمان و تنم در زیر خاک باشد•|•

زمانی فراموشت خواهم کرد•|• که عقلم خاموش•|• نفسم قطع•|• روحم در آسمان و تنم در زیر خاک باشد•|•

2 روز پیش
3K
واسه یه مدت نیستم😊... فراموش نشما😜 پیدا کردنِ یکصد دوست معجزه نیست معجزه،پیدا کردنِ تنها یک دوست است که در کنارِ شما بایستد حتی زمانی که صدها نفر علیه شما هستن

واسه یه مدت نیستم😊... فراموش نشما😜 پیدا کردنِ یکصد دوست معجزه نیست معجزه،پیدا کردنِ تنها یک دوست است که در کنارِ شما بایستد حتی زمانی که صدها نفر علیه شما هستن

2 هفته پیش
12K
احساست رانفس میکشم نگاهت رامیخوانم قلبت رامینوازم صدایت رامیبوسم سکوتت رامیشنوم ازعاشقانه هایت برای خودم لباس میدوزم دیوانه نیستم! فقط یک جورخاص که کسی بلدنیست عاشقت هستم

احساست رانفس میکشم نگاهت رامیخوانم قلبت رامینوازم صدایت رامیبوسم سکوتت رامیشنوم ازعاشقانه هایت برای خودم لباس میدوزم دیوانه نیستم! فقط یک جورخاص که کسی بلدنیست عاشقت هستم

2 هفته پیش
12K