چه کنیم با یادگاری که به جا گذاشتی عزیزدلم . بیااا دل ها برایت سوخته اند یکی منتظر و بی تابه برای دیدن #_مادرش_

چه کنیم با یادگاری که به جا گذاشتی عزیزدلم . بیااا دل ها برایت سوخته اند یکی منتظر و بی تابه برای دیدن #_مادرش_

۱ هفته پیش
14K
#21_دی_

#21_دی_

۱ هفته پیش
13K
۲ دی 1397
11K
۲ دی 1397
9K
فراموشت نمی کنم ای داغ سنگین بردل نشسته

فراموشت نمی کنم ای داغ سنگین بردل نشسته

۱ دی 1397
8K
۱ دی 1397
229
۱ دی 1397
7K
۱۴ آذر 1397
13K
دلم هوای گنبد و سقاخانه و صدای نقارها کرده به جان جوادت بطلب

دلم هوای گنبد و سقاخانه و صدای نقارها کرده به جان جوادت بطلب

۱۹ آبان 1397
15K
۹ آبان 1397
575
۶ آبان 1397
3K
#-اربعین #-۹۷

#-اربعین #-۹۷

۶ آبان 1397
9K
جاتون خالی

جاتون خالی

۲۶ شهریور 1397
17K
#_در ،دیاری که خلایق همه دل می شکنند. #_(به تونازم که صدایت غم دل می شکند#_

#_در ،دیاری که خلایق همه دل می شکنند. #_(به تونازم که صدایت غم دل می شکند#_

۲۰ شهریور 1397
6K
۲۰ شهریور 1397
6K
#_تقدیم_نگاه_قشنگتون#_

#_تقدیم_نگاه_قشنگتون#_

۲۰ شهریور 1397
7K
۲۰ شهریور 1397
7K
#_

#_

۱۹ شهریور 1397
5K
۱۹ شهریور 1397
4K
#_ براے طولانے زیستن لازم نیست بہ روز هاے زندگیت اضافہ ڪنے تلاشت این باشد ڪہ. ( زندگی) را بہ روزهایت اضافہ ڪنے. زندگے تون سبز.؛ * عمرتون بابرڪت*

#_ براے طولانے زیستن لازم نیست بہ روز هاے زندگیت اضافہ ڪنے تلاشت این باشد ڪہ. ( زندگی) را بہ روزهایت اضافہ ڪنے. زندگے تون سبز.؛ * عمرتون بابرڪت*

۱۶ شهریور 1397
3K