ოɨSs ŋム乙ɨ

2khtar.tokh3

دخــتـــر یـعـنـے صـورتـے...
صـورتــے یـعــنــي ایــنــجا...
+ https://telegram.me/minion_text
لینک کانالمه!!

بچه هااین پیج اینستامه😘لایک وکامنت وفالوکنید👍حتمــااااا جبران میشه...قول👊

بچه هااین پیج اینستامه😘لایک وکامنت وفالوکنید👍حتمــااااا جبران میشه...قول👊

فروردین 1396
2K
عیدت مبارک💚

عیدت مبارک💚

اسفند 1395
2K
امروز تولدمہ🎊🎉🎈🎈🎊🎉🎈🎆🎇🎁🎁🎁

امروز تولدمہ🎊🎉🎈🎈🎊🎉🎈🎆🎇🎁🎁🎁

دی 1395
3K
+ https://telegram.me/minion_text ایـــن لینـــڪ ڪانال میــنیووونہ😉 جووین بده😙😘😍اگــہ بـــد بـود ݪفـت بده💫🌟 😔نخون وبـــــرو ب انتــظار من فڪر ڪن😿 طنــــــــ😂ـــــــــــز دختـــــــ💅ـــــــرونہ عاشــــــ❤ـــــــــقانہ دپـــــــــ😔ــــــــــــــ همہ چیز...👌 👅منـتـــظرم...!✨

+ https://telegram.me/minion_... ایـــن لینـــڪ ڪانال میــنیووونہ😉 جووین بده😙😘😍اگــہ بـــد بـود ݪفـت بده💫🌟 😔نخون وبـــــرو ب انتــظار من فڪر ڪن😿 طنــــــــ😂ـــــــــــز دختـــــــ💅ـــــــرونہ عاشــــــ❤ـــــــــقانہ دپـــــــــ😔ــــــــــــــ همہ چیز...👌 👅منـتـــظرم...!✨

دی 1395
2K
+ https://telegram.me/minion_text ایـــن لینـــڪ ڪانال میــنیووونہ😉 جووین بده😙😘😍اگــہ بـــد بـود ݪفـت بده💫🌟 😔نخون وبـــــرو ب انتــظار من فڪر ڪن😿 طنــــــــ😂ـــــــــــز دختـــــــ💅ـــــــرونہ عاشــــــ❤ـــــــــقانہ دپـــــــــ😔ــــــــــــــ همہ چیز...👌 👅منـتـــظرم...!✨

+ https://telegram.me/minion_... ایـــن لینـــڪ ڪانال میــنیووونہ😉 جووین بده😙😘😍اگــہ بـــد بـود ݪفـت بده💫🌟 😔نخون وبـــــرو ب انتــظار من فڪر ڪن😿 طنــــــــ😂ـــــــــــز دختـــــــ💅ـــــــرونہ عاشــــــ❤ـــــــــقانہ دپـــــــــ😔ــــــــــــــ همہ چیز...👌 👅منـتـــظرم...!✨

دی 1395
2K
یه پسر هیچوقت نمیفهمه👱🏼 یه دختر😍😔 چه قدر میتونه شکننده باشه💔🍃 وقتی عاشق میشه👩🏻❤️ 😽جوویـــن بـــده👽 😻 @minion_text 👯 کانال🙈مینیون تکست👻

یه پسر هیچوقت نمیفهمه👱🏼 یه دختر😍😔 چه قدر میتونه شکننده باشه💔🍃 وقتی عاشق میشه👩🏻❤️ 😽جوویـــن بـــده👽 😻 @minion_text 👯 کانال🙈مینیون تکست👻

دی 1395
4K
#دخــترونه

#دخــترونه

دی 1395
3K
#دخـــترونه

#دخـــترونه

دی 1395
2K
ماشین دخدرا تو زمستون🚗 #نمونه پست کانالم !!!جویین شو😔 + https://telegram.me/minion_text جووین شدی...کامنت بزار فول لایک وفالو شی😆

ماشین دخدرا تو زمستون🚗 #نمونه پست کانالم !!!جویین شو😔 + https://telegram.me/minion_... جووین شدی...کامنت بزار فول لایک وفالو شی😆

آذر 1395
2K
#نمونه پست کانالم -دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ ...

#نمونه پست کانالم -دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ +بیشتر جک...چیزای مینیونی و یه کمم عاشقانه😀 -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_... +فقط چون تازه زده ...

آذر 1395
3K
-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ +بیشتر جک...چیزای مینیونی ...

-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ +بیشتر جک...چیزای مینیونی و یه کمم عاشقانه😀 -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_... +فقط چون تازه زده زیادنیستن...جوویین بده!!! #دخترونه ...

آذر 1395
4K
-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ +بیشتر جک...چیزای مینیونی ...

-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +مینیون😀 _چی میذاره؟؟؟؟ +بیشتر جک...چیزای مینیونی و یه کمم عاشقانه😀 -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_... +فقط چون تازه زده زیادنیستن...جوویین بده!!! #دخترونه ...

آذر 1395
4K
-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +قهـــقهه -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_text +فقط ...

-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +قهـــقهه -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_... +فقط چون تازه زده زیادنیستن...جوویین بده!!!

آبان 1395
3K
-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +قهـــقهه -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_text +فقط ...

-دلم گرفته +چرا؟؟؟ -نمی دونم فقط دلم یهـ خوشحالے میخواد!! -یه چیز هیجانے -یه چیز طنز +خب برو تو کانال طنز -ندارم +من یه دونه دارم!میخوای؟! -اوهوم اسمش چیه؟؟؟ +قهـــقهه -لینکشو بده!!! + https://telegram.me/minion_... +فقط چون تازه زده زیادنیستن...جوویین بده!!! #مینیوووون😘😘😘😘

آبان 1395
3K
بـــیاتــــوازمـــابـــاش...😂 👇👇👇👇👇👇👇 @maqzejenayatkar #دخـ.ـترونه

بـــیاتــــوازمـــابـــاش...😂 👇👇👇👇👇👇👇 @maqzejenayatkar #دخـ.ـترونه

آبان 1395
3K