4NEGIN4

4NEGIN4

بزن روش💊
من یک دختر پرسپولیسیم❤


خیابان زمستان کوچه بهمن پلاک۲۰😍 😘 😘 😘


والیبالیستم❤ 🏐

اخر یه فیلمه میخواستن یارو رو اعدام کنن از بی کسی تو بغل اعدام کنندش گریه میکرد حس میکنم مثل اون تنهام😏

زیبـآ😻🍂🍁

زیبـآ😻🍂🍁

۴ شهریور 1398
20K
خوابیدناشو عشقه😍😍😍😁😁😁

خوابیدناشو عشقه😍😍😍😁😁😁

۴ شهریور 1398
27K
زندگی سازِ دل است تو نوازنده‌ این سازی و بس تو اگر شاد زنی، شاد شوی گرچه باشی چو قناری به قفس

زندگی سازِ دل است تو نوازنده‌ این سازی و بس تو اگر شاد زنی، شاد شوی گرچه باشی چو قناری به قفس

۴ شهریور 1398
30K
مـن اگر مـرد بـودم،دستـ زنی را می گرفتـم پـا بهـ پـایش فصلهـا را قـدم میـزدم... و بـرایش از عشقـ و دلـدادگی می گفتـم! تـا لااقـل یک دختـر در دنیـا از هیـچ چیـز نتـرسـد. 🙈 😻 ...

مـن اگر مـرد بـودم،دستـ زنی را می گرفتـم پـا بهـ پـایش فصلهـا را قـدم میـزدم... و بـرایش از عشقـ و دلـدادگی می گفتـم! تـا لااقـل یک دختـر در دنیـا از هیـچ چیـز نتـرسـد. 🙈 😻 💕 💐 🌊 #سیمین_بهبهانی

۴ شهریور 1398
21K
اگه دوستش داشتن رو بهش نشون میدی ولی نمیفهمش خب دوستش نداشتن رو بهش نشون بده...

اگه دوستش داشتن رو بهش نشون میدی ولی نمیفهمش خب دوستش نداشتن رو بهش نشون بده...

۴ شهریور 1398
22K
هه

هه

۱۸ مرداد 1398
28K
۱۲ تیر 1398
4K
۱۸ تیر 1398
6K
۱۹ تیر 1398
5K
😆

😆

۲۰ تیر 1398
5K
واقعا چرا?😕

واقعا چرا?😕

۲۴ تیر 1398
4K
۲۴ تیر 1398
5K
۲۶ تیر 1398
5K
۲۶ تیر 1398
5K
۲۶ تیر 1398
5K
گرررررمهههه 😣

گرررررمهههه 😣

۳۰ تیر 1398
4K
۲۶ تیر 1398
5K
...

...

۳۱ تیر 1398
4K
شارکم ثلاث❤

شارکم ثلاث❤

۳۱ تیر 1398
4K
۴ مرداد 1398
5K