amirali

6117

منم ان مترسک بی ازار مزرعه
که کشاورز
هراز گاهی مرا سنگی زند
تا بپراند از من
کلاغها را

#امیرعلی_قربانی
#چکامه_های_باران
https://t.me/chekamehaibaran

سوم.فروردین64
عضو خانه شعر.شعر نو.انجمن شاعران جوان
عشق من.دفتر شعرم چکامه های باران
مجرد
پیمانکار طرحهای مخابراتی
اصفهان
ادرس دفتر چکامه های باران
http://www.shereno.com/63423/
کانال چکامه های باران
https://t.me/chekamehaibaran
ای دی تلگرام
@amirali6117
اینستاگرام
@amirali_6117

به عزای این شعر باید نشست
قلبهایشان
سیاه بود
انانکه سپید می سرایند

#امیرعلی_قربانی
گروه سپید سرایان

سیاه رنگی است که از ان گذشتیم و سپید گفتیم ما پشت پلک هایمان تاریکی نه بلکه رویا داریم پدرمان شاملو مادرمان فروغ ما فرزاندان شعر هستیم #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

سیاه رنگی است که از ان گذشتیم و سپید گفتیم ما پشت پلک هایمان تاریکی نه بلکه رویا داریم پدرمان شاملو مادرمان فروغ ما فرزاندان شعر هستیم #امیرعلی_قربانی @chekamehaibaran

۱۳ ساعت پیش
4K
یکی یه دونه بردارین

یکی یه دونه بردارین

۱۳ ساعت پیش
3K
نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز که آوَرَد دلم، ای دوست! تاب وسوسه هایت.. حسین منزوی

نه یوسفم، نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز که آوَرَد دلم، ای دوست! تاب وسوسه هایت.. حسین منزوی

۱۳ ساعت پیش
3K
کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر این چه راهی است که بیرون شدن از چاهش نیست #شهریار

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر این چه راهی است که بیرون شدن از چاهش نیست #شهریار

۱۳ ساعت پیش
3K
همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی #سعدی 🍃🌸

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی #سعدی 🍃🌸

۱۳ ساعت پیش
3K
بی تو ای

بی تو ای "آرام جانم"، زندگانی چون کنم؟! چون تو پیش من نباشی، شادمانی چون کنم؟! هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند پادشاهی کرده باشم، پاسبانی چون کنم؟! #سنایی

۱۳ ساعت پیش
3K
تو مشغولی به حسن خود، چه غم داری ز کار ما؟ که هجرانت چه می‌سازد همی با روزگار ما؟ چه ساغرها تهی کردیم بر یادت : که یک ذره نه ساکن گشت سوز دل ، ...

تو مشغولی به حسن خود، چه غم داری ز کار ما؟ که هجرانت چه می‌سازد همی با روزگار ما؟ چه ساغرها تهی کردیم بر یادت : که یک ذره نه ساکن گشت سوز دل ، نه کمتر شد خمار ما #اوحدی

۱۳ ساعت پیش
3K
#ماه ماه شیفته ی تصویرش در اب بود ساده گی از برکه بود که پنداشت عاشقش شده ماه #امیرعلی_قربانی #سپکو شبتون در ارامش @chekamehaibaran

#ماه ماه شیفته ی تصویرش در اب بود ساده گی از برکه بود که پنداشت عاشقش شده ماه #امیرعلی_قربانی #سپکو شبتون در ارامش @chekamehaibaran

۱ روز پیش
6K
به پای هم پیر شدیم من و ان یار دیرین نگاه کن ببین چه بهم می اییم من و تنهایی من دلده او او دلسپرده ای من بداهه #امیرعلی_قربانی شبتون بدور از دلتنگی

به پای هم پیر شدیم من و ان یار دیرین نگاه کن ببین چه بهم می اییم من و تنهایی من دلده او او دلسپرده ای من بداهه #امیرعلی_قربانی شبتون بدور از دلتنگی

۱ روز پیش
5K
حادثه های بزرگ در خود دارد خرداد خدا را چه دیده ای شاید اینبار برایم بیاورد تـــــرا #امیرعلی_قربانی

حادثه های بزرگ در خود دارد خرداد خدا را چه دیده ای شاید اینبار برایم بیاورد تـــــرا #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
8K
جمعه میتواند یک اتفاق باشد یا یک نفر جمعه شاید من باشم وقتی هستی و ندارمتــــــــ #امیرعلی_قربانی #جمعه

جمعه میتواند یک اتفاق باشد یا یک نفر جمعه شاید من باشم وقتی هستی و ندارمتــــــــ #امیرعلی_قربانی #جمعه

۱ روز پیش
7K
#تبعید تبعید منم بدور از تو و هر مکانی ترا ندارد تبعیدگاه #امیرعلی_قربانی #سپکو @chekamehaibaran

#تبعید تبعید منم بدور از تو و هر مکانی ترا ندارد تبعیدگاه #امیرعلی_قربانی #سپکو @chekamehaibaran

۱ روز پیش
7K
*** دلم باران می‌خواهد و چتری خراب و خیابانی که هیچ گاه به خانه ی تو نرسد!

*** دلم باران می‌خواهد و چتری خراب و خیابانی که هیچ گاه به خانه ی تو نرسد!

۱ روز پیش
6K
کسی که دوستش دارم، غزل است اسمش که نه چشم هاش کاظمی

کسی که دوستش دارم، غزل است اسمش که نه چشم هاش کاظمی

۱ روز پیش
6K
قایقت می‌شوم بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت سرمان می‌زنند مردم، باد هوا شود دورترمان کند

قایقت می‌شوم بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت سرمان می‌زنند مردم، باد هوا شود دورترمان کند

۱ روز پیش
6K
جوانه زده گلدان کوچکم دلم کمی بهار می‌خواهد نمی آیی؟ معصومه صابر

جوانه زده گلدان کوچکم دلم کمی بهار می‌خواهد نمی آیی؟ معصومه صابر

۱ روز پیش
6K
سر تمام قرارها می‌کاشتی ام یادت هست؟ می خواهم تلافی کنم! به خانه ام که بیایی در تمام گلدان ها می‌کارمت محسن حسینخانی

سر تمام قرارها می‌کاشتی ام یادت هست؟ می خواهم تلافی کنم! به خانه ام که بیایی در تمام گلدان ها می‌کارمت محسن حسینخانی

۱ روز پیش
6K
دوستت دارم و از تو می‌ترسم قله های بلند دره های عمیق تری دارند عزیز من تو را دوست دارم و از تو می‌ترسم! این کوه اگر مرا نکشد سربلندم می‌کند مهسا چراغعلی

دوستت دارم و از تو می‌ترسم قله های بلند دره های عمیق تری دارند عزیز من تو را دوست دارم و از تو می‌ترسم! این کوه اگر مرا نکشد سربلندم می‌کند مهسا چراغعلی

۱ روز پیش
6K
منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

منم درختی که برگ هایش را ریخت تا تو ماه را از میان شاخه هایش تماشا کنی

۱ روز پیش
6K
در شعرهای من ممکن است ماه، راه شود و کوه، دریا اما درد کماکان همان است که بود علیرضا روشن

در شعرهای من ممکن است ماه، راه شود و کوه، دریا اما درد کماکان همان است که بود علیرضا روشن

۱ روز پیش
6K