...

...

۱۹ دی 1394
25
اینم خوشمله

اینم خوشمله

۵ دی 1394
23
ابجی این یه رنگش

ابجی این یه رنگش

۵ دی 1394
24
تلخ ترین لحظات زندگی اونجاست که ادم به خودش بگه چی فکر میکردم چیشد

تلخ ترین لحظات زندگی اونجاست که ادم به خودش بگه چی فکر میکردم چیشد

۴ دی 1394
44
همین...

همین...

۴ دی 1394
24
دلتو به ادمای دورت خوش نکن تا یکی بهتراز تو پیدا کنن میشی مهره سوخته

دلتو به ادمای دورت خوش نکن تا یکی بهتراز تو پیدا کنن میشی مهره سوخته

۴ دی 1394
49
امون از این سر زمین هقت رنگ

امون از این سر زمین هقت رنگ

۴ دی 1394
24
دیگه حس زندگی هم نیست

دیگه حس زندگی هم نیست

۳ دی 1394
40
.

.

۲۹ آذر 1394
27
باتمام سلول هایم

باتمام سلول هایم

۲۹ آذر 1394
28
فقط کسی میتونه عشق و انتخاب کنه که مسلمون باشه

فقط کسی میتونه عشق و انتخاب کنه که مسلمون باشه

۲۷ آذر 1394
25
شما کدومین

شما کدومین

۲۷ آذر 1394
25
دوست داشتن وقتی اتفاق میفته که بهت ثابت بشه نه گفته

دوست داشتن وقتی اتفاق میفته که بهت ثابت بشه نه گفته

۲۷ آذر 1394
103
کاش انقدر جرعت برای این کار بود

کاش انقدر جرعت برای این کار بود

۲۶ آذر 1394
23
با چشمایی که بخاطر تو وقتی بسته هم بود اشک میریخت

با چشمایی که بخاطر تو وقتی بسته هم بود اشک میریخت

۲۶ آذر 1394
31
و این شد بزرگترین اشتباه من

و این شد بزرگترین اشتباه من

۲۶ آذر 1394
178
خدایا تنهایی را به یک دنیا عوض نمیکنم

خدایا تنهایی را به یک دنیا عوض نمیکنم

۲۶ آذر 1394
25
من یه دخترم بایه قلب ن یه دختر با صدتا لاش

من یه دخترم بایه قلب ن یه دختر با صدتا لاش

۲۶ آذر 1394
23