۲ ساعت پیش
913
اینم تقدیم به بهترین دوستم @sedeghe

اینم تقدیم به بهترین دوستم @sedeghe

۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۲ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
1K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
وقتی که دیگه نبود من به بودنش نیازمندشدم وقتی که دیگه رفت من به انتظارآمدنش نشستم وقتی که دیگه نمیتوانست مرادوست بداردمن اورادوست داشتم وقتی که اوتمام کردمن شروع کردم چه سخت تنهامتولدشدن مثل تنهایی ...

وقتی که دیگه نبود من به بودنش نیازمندشدم وقتی که دیگه رفت من به انتظارآمدنش نشستم وقتی که دیگه نمیتوانست مرادوست بداردمن اورادوست داشتم وقتی که اوتمام کردمن شروع کردم چه سخت تنهامتولدشدن مثل تنهایی زندگی کردن است مثل تنها مردن...

۱ روز پیش
4K
زندگی درحقیقت مثل قهوه اس ☕ سیاه،تلخ وداغ! اماهمیشه توش شیر ریخت تاروشن بشه میشه توش شکرریخت تاشیرین بشه ومیشه کمی صبرکرد تاخنک بشه...

زندگی درحقیقت مثل قهوه اس ☕ سیاه،تلخ وداغ! اماهمیشه توش شیر ریخت تاروشن بشه میشه توش شکرریخت تاشیرین بشه ومیشه کمی صبرکرد تاخنک بشه...

۱ روز پیش
2K
دل بستن مثل پرت کردن یه سنگ تودریاست دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه...!

دل بستن مثل پرت کردن یه سنگ تودریاست دل کندن مثل پیدا کردن همون سنگه...!

۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
2K
#اللهم #صل #علی #محمد #و #آل #محمد #و #عجل #فرجهم #

#اللهم #صل #علی #محمد #و #آل #محمد #و #عجل #فرجهم #

۳ روز پیش
4K
#فقط #خدا #

#فقط #خدا #

۳ روز پیش
3K
#فقط #خدا #

#فقط #خدا #

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۷ روز پیش
4K