دقیقا😆 ✌ 💖

دقیقا😆 ✌ 💖

۲۲ ساعت پیش
1K
۲۲ ساعت پیش
1K
وایییی😱😍😍😱

وایییی😱😍😍😱

۳ روز پیش
601
ایکس سهون😱😱😱😱😱😍😍😍😍

ایکس سهون😱😱😱😱😱😍😍😍😍

۳ روز پیش
611
😂😂😂😂وضعیت خیلیا😂😂😂😂

😂😂😂😂وضعیت خیلیا😂😂😂😂

۳ روز پیش
2K
به سلامتی روزی که همو اینجا ببینیم💕✌💕

به سلامتی روزی که همو اینجا ببینیم💕✌💕

۳ روز پیش
1K
میشه؟

میشه؟

۴ روز پیش
999
چان یول😱😱😍

چان یول😱😱😍

۴ روز پیش
943
چان یول😱😱😍

چان یول😱😱😍

۴ روز پیش
929
دلم برات تنگ شده کیونک😟😭

دلم برات تنگ شده کیونک😟😭

۵ روز پیش
1K
دیگه دیره😂😂💃💃👰

دیگه دیره😂😂💃💃👰

۵ روز پیش
1K
ایهی ایهی😂😂

ایهی ایهی😂😂

۵ روز پیش
950
کایاااااا😍😍😱😱

کایاااااا😍😍😱😱

۶ روز پیش
1K
😍😱

😍😱

۶ روز پیش
1K
فک کنم تا البوم بیاد من مرده باشم😂

فک کنم تا البوم بیاد من مرده باشم😂

۶ روز پیش
2K
❤😱

❤😱

۶ روز پیش
263
آپدیت اینستاگرام.تو.یی.تر اکانت های weareone.EXOبافوتو تیزر های کای❤

آپدیت اینستاگرام.تو.یی.تر اکانت های weareone.EXOبافوتو تیزر های کای❤

۶ روز پیش
2K
کاییی😍😱

کاییی😍😱

۶ روز پیش
1K
.چنان گرفته دلم ازجهان که مثل سکوت اگر به نام صدایم کنند می شکنم...

.چنان گرفته دلم ازجهان که مثل سکوت اگر به نام صدایم کنند می شکنم...

۷ روز پیش
3K
صبح همگی بخیر😁👋

صبح همگی بخیر😁👋

۱ هفته پیش
2K