خدایا از ته دل میگم ! هیچوقت دو چیز نشکنع غرور یع پسر. .دل یع دخترع.

خدایا از ته دل میگم ! هیچوقت دو چیز نشکنع غرور یع پسر. .دل یع دخترع.

۳ هفته پیش
4K
eshgh×~mamnu×

eshgh×~mamnu×

۳ هفته پیش
4K
انسان موجودیست

انسان موجودیست " ک زیاد موجود نیست

۳ هفته پیش
3K
همه دنیا یع طرف #رفیق یع طرف #

همه دنیا یع طرف #رفیق یع طرف #

۳ هفته پیش
4K
ﺧـﻴﻠﻲ ﻣـﻐـﺮﻭﺭ ﺑــﻮﺩﻡ ... ﻭﻟـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗـﻮ ﻏــﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺯﻳــﺮ ﭘــﺎ ﮔـﺬﺍﺷـﺘﻢ.. ﺣــﺎﻝ ﺑـﺪﻭﻥ ﻫـﻴـﭻ ﺣـﺮﻓﻲ ﻓـﻘـﻂ ﻣﻴـﺮﻭﻱ ؟؟ ﺗـﻨـﻬﺎﻳﻢ ﻣـﻴﮕﺬﺍﺭﻱ؟ ﺍﻧـﺘﻈـﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻧـﺒﺎﻟﺖ ﺑﻴـﺎﻳﻢ ﻭ ﺍﻟـﺘﻤﺎﺳﺖ ﮐـﻨﻢ. ؟ ﺍﺷﺘــﺒﺎﻩ ﮐـﺮﺩﻱ.. ﻣـﻦ ...

ﺧـﻴﻠﻲ ﻣـﻐـﺮﻭﺭ ﺑــﻮﺩﻡ ... ﻭﻟـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗـﻮ ﻏــﺮﻭﺭﻡ ﺭﺍ ﺯﻳــﺮ ﭘــﺎ ﮔـﺬﺍﺷـﺘﻢ.. ﺣــﺎﻝ ﺑـﺪﻭﻥ ﻫـﻴـﭻ ﺣـﺮﻓﻲ ﻓـﻘـﻂ ﻣﻴـﺮﻭﻱ ؟؟ ﺗـﻨـﻬﺎﻳﻢ ﻣـﻴﮕﺬﺍﺭﻱ؟ ﺍﻧـﺘﻈـﺎﺭ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺩﻧـﺒﺎﻟﺖ ﺑﻴـﺎﻳﻢ ﻭ ﺍﻟـﺘﻤﺎﺳﺖ ﮐـﻨﻢ. ؟ ﺍﺷﺘــﺒﺎﻩ ﮐـﺮﺩﻱ.. ﻣـﻦ ﻫـﻤﺎﻥ ﺁﺩﻡ ﻣـﻐﺮﻭﺭﻳﻢ ﮐـﻪ ﺍﮔـﺮ ﻏـﺮﻭﺭﻡ ﺧُــﺮﺩ ﺷـﻮﺩ ﺧـﻮﺩﻡ ﺗـﮑﻪ ﺗـﮑﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺟـﻤﻊ ﻣـﻴﮑﻨﻢ" ...

۴ هفته پیش
2K
هیچکس تنها نیست: مشترک مورد نظرشما، مورد نظر خیلی هاست! درستش همینه * حقیقت تلخع

هیچکس تنها نیست: مشترک مورد نظرشما، مورد نظر خیلی هاست! درستش همینه * حقیقت تلخع

۴ هفته پیش
3K
به بعضیا باید گفت : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟ ﻫﻪ !!! ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ! اینستا #armitajokarrrr@

به بعضیا باید گفت : ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺮﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ؟ ﻫﻪ !!! ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺩﺍﺭﻥ ﺟﺎﺗﻮ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ ! اینستا #armitajokarrrr@

۴ هفته پیش
3K
💟 مخصوص دخـتراا 💟 ♀ ♀ ✓ با ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ,❤ ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮمیکنے ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮے ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ غمگین باشے؟ ❤ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎشے؟❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ !❤ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮے !❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭے ...

💟 مخصوص دخـتراا 💟 ♀ ♀ ✓ با ﺗﻮﺍﻡ ﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮ,❤ ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮمیکنے ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮے ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ غمگین باشے؟ ❤ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎشے؟❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ !❤ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮے !❤ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﻛﻪ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭے !❤ ﻛﻪ ﻧﺎﺯ کنے !❤❣ ﺍﻭﻥ خیلے ﺑﯿﺠﺎ میکنه ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﮐﻨﻪ !❤❣ خیلے ﺑﯿﺨﻮﺩ ...

۴ هفته پیش
10K
(این پستم مخاطب داره…)) دختری که قلیون میکشه، میگن : خرابه+++++ سیگار میکشه: خرابه+++++ بی حجابه: خرابه++++++ بی دلیل میخنده+++++ خرابه+++++ سرش تو گوشیشه: خرابه+++++ بدون روسری توعروسی یاوسط بیابون باشه (از گرما) خرابه++++++ با ...

(این پستم مخاطب داره…)) دختری که قلیون میکشه، میگن : خرابه+++++ سیگار میکشه: خرابه+++++ بی حجابه: خرابه++++++ بی دلیل میخنده+++++ خرابه+++++ سرش تو گوشیشه: خرابه+++++ بدون روسری توعروسی یاوسط بیابون باشه (از گرما) خرابه++++++ با همه شوخی میکنه: خرابه+++++ با لبخند صحبت میکنه: خرابه+++++ خرابـــــــــــــه آقا , خرابــــــــــه , به ...

۴ هفته پیش
11K
✘من همون دختر مغروری ام که جلو هیچکس زانو نزد☞ ☜مِنَت هیچ اَحَدی رو نَکِشید☞ ☜واسه کَسی چاپلوسی نَکرد☞ ☜واسه همین کسی دوسِش نداشت☞ ☜همیشه تَنها موند☞ ☜چون تَنهاییشو به هر لاشی گری نَفروخت☞ خدایا ...

✘من همون دختر مغروری ام که جلو هیچکس زانو نزد☞ ☜مِنَت هیچ اَحَدی رو نَکِشید☞ ☜واسه کَسی چاپلوسی نَکرد☞ ☜واسه همین کسی دوسِش نداشت☞ ☜همیشه تَنها موند☞ ☜چون تَنهاییشو به هر لاشی گری نَفروخت☞ خدایا بِبَخش اگه بَنده هات مارو نِمیپَسَندن... پیچ اینستا #armitajokarrrr@

۴ هفته پیش
5K