۱۲ ساعت پیش
4K
وای خدا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

وای خدا 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۱۴ ساعت پیش
4K
نمیدونستیم اینام پیر میشن😅😅😂😂

نمیدونستیم اینام پیر میشن😅😅😂😂

۱۴ ساعت پیش
3K
نمیدونستم اینام پیر میشن😅😅😂😂

نمیدونستم اینام پیر میشن😅😅😂😂

۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
5K
👄

👄

۱۴ ساعت پیش
7K
۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
9K
۱۴ ساعت پیش
9K
۱۴ ساعت پیش
9K
۱۴ ساعت پیش
9K
۱۴ ساعت پیش
9K
بخونید بیدارااا لایک میکنی کامنتم بزار 😐

بخونید بیدارااا لایک میکنی کامنتم بزار 😐

۱۳ ساعت پیش
11K
۱۲ ساعت پیش
5K
😒

😒

۱۲ ساعت پیش
6K
۱۳ ساعت پیش
3K
حواست نیست اے زیبا بہ دردم… حواست نیست دیشب گریہ ڪردم… حواست نیست دل تنگِ و غریبم… حواست نیست اینجا بے نصیبم… براےمن توتنها تڪیہ گاهے… بیا دیدار قلبم ……گاه گاهے…

حواست نیست اے زیبا بہ دردم… حواست نیست دیشب گریہ ڪردم… حواست نیست دل تنگِ و غریبم… حواست نیست اینجا بے نصیبم… براےمن توتنها تڪیہ گاهے… بیا دیدار قلبم ……گاه گاهے…

۱۳ ساعت پیش
3K
ولاا بخدا

ولاا بخدا

۱۳ ساعت پیش
4K
همه میتونن عاشقِ خندهات شن..😊 ولی 😠اخمت یه چیز دیگست😎

همه میتونن عاشقِ خندهات شن..😊 ولی 😠اخمت یه چیز دیگست😎

۱۳ ساعت پیش
3K
با ارزش تریــن چیـــز در زندگــی دل آدم هــــاست .. اگــر کسی دلـــش را به تـــــو سپرد امــــانتــــدار خوبی بـــــاش ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍ #مهری

با ارزش تریــن چیـــز در زندگــی دل آدم هــــاست .. اگــر کسی دلـــش را به تـــــو سپرد امــــانتــــدار خوبی بـــــاش ‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍ #مهری

۱۳ ساعت پیش
5K