♥♥♥

♥♥♥

۱۴ بهمن 1394
7
.

.

۱۴ بهمن 1394
27
جالبه

جالبه

۱۴ بهمن 1394
7
طراحی زیبا

طراحی زیبا

۱۴ بهمن 1394
5
فوق العاده زیبا

فوق العاده زیبا

۱۴ بهمن 1394
10
.......

.......

۱۴ بهمن 1394
8
از جنس تو دارم این آرامش را

از جنس تو دارم این آرامش را

۱۴ بهمن 1394
77
♥

۱۴ بهمن 1394
6
♥

۱۴ بهمن 1394
11
♥

۱۴ بهمن 1394
13
وای این عالیه

وای این عالیه

۱۴ بهمن 1394
5
آمدنت را

آمدنت را"محال"مےدانم... اما اگر روزے به خوابم آمدے... مرا"نبوس"...؟؟؟ زیرا در نبودت "من" و "سیگار"... "خیانت ها" به تو کردیم...

۱۴ بهمن 1394
22
خَندھ ام میگیــــرَد وَقتےپـَـــس از مـُـدَت ها بے خَبرے بےآنکھ سرآغے از این دِل آوآره بگیرے میگویے : دِلم بَرایت تنگــــ است .. یا مَرا بــھ بازےگرفتھ اے یآ مَعنے وآژه هایَت را خوب نِمیدآنے ...

خَندھ ام میگیــــرَد وَقتےپـَـــس از مـُـدَت ها بے خَبرے بےآنکھ سرآغے از این دِل آوآره بگیرے میگویے : دِلم بَرایت تنگــــ است .. یا مَرا بــھ بازےگرفتھ اے یآ مَعنے وآژه هایَت را خوب نِمیدآنے دِلتَنگےات ارزانےخودَت !!

۱۴ بهمن 1394
20
دیدے یه‍ وقتایےتنهــا میشے... کَـسےدورو بَرِت نیســ... خودتــو با لپ تابو گوشیت سرگرم‍ــ میکنے... میرے سمت هدفونـ موزیک گوش میدی‍ــ... بعد چند ساعت‍ـ دیگ خسته‍ میشی‍... به‍ خودت میگے چرا خُودمو گول‍ــ بزنم.. ے چیزے ...

دیدے یه‍ وقتایےتنهــا میشے... کَـسےدورو بَرِت نیســ... خودتــو با لپ تابو گوشیت سرگرم‍ــ میکنے... میرے سمت هدفونـ موزیک گوش میدی‍ــ... بعد چند ساعت‍ـ دیگ خسته‍ میشی‍... به‍ خودت میگے چرا خُودمو گول‍ــ بزنم.. ے چیزے تو زندگیت‍ ـــ کمبودش‍ حس میشه... ےکسیــ‍ یکےکه یروزے همه‍ ےزندگیت‍ــ بوده‍.. جــــاش... خــ ـــــ ...

۱۴ بهمن 1394
21
هیچکس!!!!!! دلش نمیخواهد ازغم بنویسد..!! امامگر کم است چشمانے خیس از اشک... جامانده از یک حادثه تلخ... بازیچه شده با هوس... دروغ..... وعده... فریب... جدایے... اشــک... غــم... درد... افسـوس... خاطــره..... و..... شاید .... سنگسارحق کسےاست ...

هیچکس!!!!!! دلش نمیخواهد ازغم بنویسد..!! امامگر کم است چشمانے خیس از اشک... جامانده از یک حادثه تلخ... بازیچه شده با هوس... دروغ..... وعده... فریب... جدایے... اشــک... غــم... درد... افسـوس... خاطــره..... و..... شاید .... سنگسارحق کسےاست ... کسےک وقتےعاشق میکند عاشقے نمیکند!!!!!

۱۴ بهمن 1394
18
۱۴ بهمن 1394
11
۱۴ بهمن 1394
7
۱۴ بهمن 1394
12