AIDA

AIDA5889

این زندگـی که زندگـ☺ــی نیست جایـی واسه دیوونگــی نیست⇜Instagram:autumn_girl5889

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح! گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است. گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است...

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح! گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است. گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است...

۳ روز پیش
4K
آوار پریشانی‌ست رو سوی چه بگریزیم؟ هنگامه‌ حیرانی‌ست خود را به‌ که بسپاریم؟

آوار پریشانی‌ست رو سوی چه بگریزیم؟ هنگامه‌ حیرانی‌ست خود را به‌ که بسپاریم؟

۳ روز پیش
2K
درسته که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد ولی بزی که گرسنه باشه همه چی به دهنش شیرین میاد که مشکل خیلی از رابطه ها همینه

درسته که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد ولی بزی که گرسنه باشه همه چی به دهنش شیرین میاد که مشکل خیلی از رابطه ها همینه

۳ روز پیش
5K
ای فراموشی ، کجایی تا به فریادم رسی... باز احوال ِ دل ِ غم‌ پرورم آمد به یاد...!

ای فراموشی ، کجایی تا به فریادم رسی... باز احوال ِ دل ِ غم‌ پرورم آمد به یاد...!

۳ روز پیش
4K
دیگر نمی نویسمت هرکس به چشمهایم نگاه کند تو را خواهد خواند

دیگر نمی نویسمت هرکس به چشمهایم نگاه کند تو را خواهد خواند

۳ روز پیش
5K
‏ما را آنگونه نوشته بودند که کسی نتواند بخواند و آنکس که بتواند بخواند، نتواند که بماند

‏ما را آنگونه نوشته بودند که کسی نتواند بخواند و آنکس که بتواند بخواند، نتواند که بماند

۳ روز پیش
2K
فقط کافیست هر از گاهی در زندگی پشت کنی به تمامِ آنهایی که چشمِ دیدنِ خوشبختی ات را ندارند... بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند!

فقط کافیست هر از گاهی در زندگی پشت کنی به تمامِ آنهایی که چشمِ دیدنِ خوشبختی ات را ندارند... بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند!

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
4K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
19K
۵ روز پیش
19K
۵ روز پیش
18K
۵ روز پیش
17K
۵ روز پیش
17K
۵ روز پیش
17K
۵ روز پیش
16K
۵ روز پیش
16K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
12K