AIDA

AIDA5889

این زندگـی که زندگـ☺ــی نیست جایـی واسه دیوونگــی نیست⇜Instagram:autumn_girl5889⇜↶
https://telegram.me/shaerjvan

۱ هفته پیش
2K
من یه دختر ابرو کمونم با قد متوسط که بقیه میگن چشمای قشنگی داره پدر و مادرم کارمندن و زندگی متوسطی داریم پدرم معتقده دوستی با پسر کار ناشایستیه واسه دخترایی مث من زندگی یکمی ...

من یه دختر ابرو کمونم با قد متوسط که بقیه میگن چشمای قشنگی داره پدر و مادرم کارمندن و زندگی متوسطی داریم پدرم معتقده دوستی با پسر کار ناشایستیه واسه دخترایی مث من زندگی یکمی سخته ما نه مث مادرامونیم که ساده کنار بیایم باهمه چی نه تو خانواده ای ...

۳ هفته پیش
3K
قفل شده رو 107یکم محبت خرج کنید دوستای گلم جبران میکنم😂autumn_girl5889

قفل شده رو 107یکم محبت خرج کنید دوستای گلم جبران میکنم😂autumn_girl5889

۳ هفته پیش
5K
تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند

تازگی ها با هر کسی صحبت میکنی از یک رابطه ی نیمه تمام و بر هم خورده سخن میگوید! بعضی ها هم قربانش بروم برهم زدنشان به هفته نمیرسد که دیگری را میگویند" عشقم و فدایت شوم و یکی یدونم و اما این خیلی مهم است : همیشگی ام! یعنی ...

۳ هفته پیش
8K
https://telegram.me/shaerjvan عضو شو ممنون

https://telegram.me/shaerjvan عضو شو ممنون

۴ هفته پیش
4K
https://telegram.me/shaerjvan عضو شو ممنون میشم

https://telegram.me/shaerjvan عضو شو ممنون میشم

۴ هفته پیش
3K
بارون نمیومد ولی هوا خیلی دل بود گفتم برم بیرون یه قدم بزنم ، یه نفس بکشم! زدم بیرون از کجا تا کجا رفتم تو یه خیابونی که چراغ داشته باشه...درخت داشته باشه...یجوری باشه که ...

بارون نمیومد ولی هوا خیلی دل بود گفتم برم بیرون یه قدم بزنم ، یه نفس بکشم! زدم بیرون از کجا تا کجا رفتم تو یه خیابونی که چراغ داشته باشه...درخت داشته باشه...یجوری باشه که آدم هوس کنه قدم بزنه. رفتم تو خیابون... دیدی یه وقتایی گریَت نمیادو زور میزنی ...

۴ هفته پیش
10K
۱۶ آذر 1396
4K
۳ آذر 1396
12K
گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح! گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است. گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است...

گفتی چه دلگشاست افق در طلوع صبح! گفتم که چهره ی تو از آن دلگشاتر است. گفتی که با صفاتر از این نوبهار چیست؟ گفتم جمال دوست، بسی با صفاتر است...

۲۶ آبان 1396
6K
آوار پریشانی‌ست رو سوی چه بگریزیم؟ هنگامه‌ حیرانی‌ست خود را به‌ که بسپاریم؟

آوار پریشانی‌ست رو سوی چه بگریزیم؟ هنگامه‌ حیرانی‌ست خود را به‌ که بسپاریم؟

۲۶ آبان 1396
3K
درسته که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد ولی بزی که گرسنه باشه همه چی به دهنش شیرین میاد که مشکل خیلی از رابطه ها همینه

درسته که علف باید به دهن بزی شیرین بیاد ولی بزی که گرسنه باشه همه چی به دهنش شیرین میاد که مشکل خیلی از رابطه ها همینه

۲۶ آبان 1396
7K
ای فراموشی ، کجایی تا به فریادم رسی... باز احوال ِ دل ِ غم‌ پرورم آمد به یاد...!

ای فراموشی ، کجایی تا به فریادم رسی... باز احوال ِ دل ِ غم‌ پرورم آمد به یاد...!

۲۶ آبان 1396
6K
دیگر نمی نویسمت هرکس به چشمهایم نگاه کند تو را خواهد خواند

دیگر نمی نویسمت هرکس به چشمهایم نگاه کند تو را خواهد خواند

۲۶ آبان 1396
7K
‏ما را آنگونه نوشته بودند که کسی نتواند بخواند و آنکس که بتواند بخواند، نتواند که بماند

‏ما را آنگونه نوشته بودند که کسی نتواند بخواند و آنکس که بتواند بخواند، نتواند که بماند

۲۶ آبان 1396
3K
فقط کافیست هر از گاهی در زندگی پشت کنی به تمامِ آنهایی که چشمِ دیدنِ خوشبختی ات را ندارند... بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند!

فقط کافیست هر از گاهی در زندگی پشت کنی به تمامِ آنهایی که چشمِ دیدنِ خوشبختی ات را ندارند... بی تفاوتی آدم ها را عجیب می سوزاند!

۲۶ آبان 1396
5K
۲۵ آبان 1396
5K
۲۴ آبان 1396
6K
۲۴ آبان 1396
4K
۲۴ آبان 1396
20K