۲ هفته پیش
5K
۲ هفته پیش
6K
خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمی‌کند، ثروت آنها از رزق ما نمی‌کاهد و صحت آنها هرگز به سلامتی ما لطمه‌ای نمی‌زند؛ پس مهربان باشیم و‌ هر آنچه را برای خود آرزو می‌کنیم، برای دیگران ...

خوشبختی دیگران از خوشبختی ما کم نمی‌کند، ثروت آنها از رزق ما نمی‌کاهد و صحت آنها هرگز به سلامتی ما لطمه‌ای نمی‌زند؛ پس مهربان باشیم و‌ هر آنچه را برای خود آرزو می‌کنیم، برای دیگران هم بخواهیم! 🇫🇷

۲ هفته پیش
1K
۲ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
13K
۱ هفته پیش
14K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۱ هفته پیش
15K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
6K
نازی😍😍😍

نازی😍😍😍

۲ هفته پیش
9K