شبتون خوش🌹 #عکس_نوشته #عاشقانه

شبتون خوش🌹 #عکس_نوشته #عاشقانه

۱ هفته پیش
8K
اگر می بینی هنوز نفس می کشم، می خندم ، از آزادی ِبغضی وحشی در کنج حنجره ام می ترسم...

اگر می بینی هنوز نفس می کشم، می خندم ، از آزادی ِبغضی وحشی در کنج حنجره ام می ترسم...

۱ هفته پیش
14K
برای همه خوب باش آنکس که فهمید همیشه در کنارت خواهد بود و آنکس که نفهمید روزی دلش برای تمام خوبی هایت تنگ می شود ...

برای همه خوب باش آنکس که فهمید همیشه در کنارت خواهد بود و آنکس که نفهمید روزی دلش برای تمام خوبی هایت تنگ می شود ...

۲ هفته پیش
4K
عشق مقدس است وعاشق اهل خیانت نیست هوس را نباید عشق نامید...

عشق مقدس است وعاشق اهل خیانت نیست هوس را نباید عشق نامید...

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
10K
کاش لبخندت انحصاری بود... مالِ خودِ خودِ من... چالِ گونه ات را به نامِ خودم میزدم...

کاش لبخندت انحصاری بود... مالِ خودِ خودِ من... چالِ گونه ات را به نامِ خودم میزدم...

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
10K
اکوشاب چان یحب بنیه اوعدهااختهاتوام نسخه منهابلضیط وچانویلتقون کل۳تیام الظهریه عل نهر بطرف القریه ذاک الیوم اتمرضت البنیه وگالت لختها روحی بمکانی خل ایشوفچ حتالایضل باله خطیه👈ولاتلحین ویاه بالحچی خاف یعرفچ لان الشاب مایعرف اخطها ...

اکوشاب چان یحب بنیه اوعدهااختهاتوام نسخه منهابلضیط وچانویلتقون کل۳تیام الظهریه عل نهر بطرف القریه ذاک الیوم اتمرضت البنیه وگالت لختها روحی بمکانی خل ایشوفچ حتالایضل باله خطیه👈ولاتلحین ویاه بالحچی خاف یعرفچ لان الشاب مایعرف اخطها التوام المهم وصلت یمه وسلمت والشاب صفن اوگال هذاالدارمی.👇 شوگلبی مافزبیک لیش اولچمنی اهدومه های ...

۲ هفته پیش
10K
#گل 🦄 〰 🦄 〰 🦄 〰 🦄

#گل 🦄 〰 🦄 〰 🦄 〰 🦄

۳ هفته پیش
18K
۳ هفته پیش
13K
۳ هفته پیش
10K
۳ هفته پیش
8K
#مدولباسﺯنانـــــﮩ 👗

#مدولباسﺯنانـــــﮩ 👗

۳ هفته پیش
4K
#مدولباسﺯنانـــــﮩ 👗

#مدولباسﺯنانـــــﮩ 👗

۳ هفته پیش
4K
وقتی به تو فکر میکنم . . . لبخندهایم را دوست دارم ^_^ #بهاره_جاهد 🌾🌸🍃

وقتی به تو فکر میکنم . . . لبخندهایم را دوست دارم ^_^ #بهاره_جاهد 🌾🌸🍃

۳ هفته پیش
14K
۳ هفته پیش
12K
#میکاپ👄 💇 💅 کدوم؟؟

#میکاپ👄 💇 💅 کدوم؟؟

۳ هفته پیش
10K