ALi Keshtdust

ALi_DUST

در دنیای مجازی آزادیت را درگیر حرف نقاب ها نکن... خودت باش... ساده... پر مهر... دوست...از همه مهمتر #انسانRelationship Is Loading...
.
.
.
██████████████] 99%
.
.
.
✘Error ✘ :| :I'm Single
instagram:ALi_Keshtdust

https://telegram.me/ALiKeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی یکی داری که همیشه حالت باهاش خوشه بدون خوشبختی؛ با اون لذت ببر از زندگی ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی یکی داری که همیشه حالت باهاش خوشه بدون خوشبختی؛ با اون لذت ببر از زندگی ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

13 ساعت پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است! همه تـــــا دامنه ی کــــوه تحمل دارنـــــد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هر که در عشق سر از قله برآرد هنر است! همه تـــــا دامنه ی کــــوه تحمل دارنـــــد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جرات کنید حقیقی باشید حتی زشت باشید خود را همان که هستید نشان دهید... هرچه میخواهد باشد فقط خودتان باشید # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #جرات کنید حقیقی باشید حتی زشت باشید خود را همان که هستید نشان دهید... هرچه میخواهد باشد فقط خودتان باشید # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 روز پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # به آغوش که میگیری مرا قلبم به هیجان میرسد دَرِ گوشم شیطنت وار بخند تا به جنون برسم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # به آغوش که میگیری مرا قلبم به هیجان میرسد دَرِ گوشم شیطنت وار بخند تا به جنون برسم ع-ک# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

3 روز پیش
7K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمیدانم فَرهــــاد اَز چِه می نالید ؟ او کِه تمام زندگی اش شیـرین بود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمیدانم فَرهــــاد اَز چِه می نالید ؟ او کِه تمام زندگی اش شیـرین بود# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

4 روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مرا به رد شعرم دنبال کن.. من رد پا ندارم رد درد را بـــگیـــر و به مــــــــن برس# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مرا به رد شعرم دنبال کن.. من رد پا ندارم رد درد را بـــگیـــر و به مــــــــن برس# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

4 روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری؛ بعد می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # برای آنچه که دوستش داری از جان باید بگذری؛ بعد می ماند زندگی و آنچه که دوستش داشتی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

6 روز پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زندگی پر از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #زندگی پر از گره هایی که تو آن را نبسته ای اما باید تمام آنها را به تنهایی باز کنی...# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

7 روز پیش
8K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش غیر از من و تو، هیچ کـــس با خبر از ما نـشود، نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کاش غیر از من و تو، هیچ کـــس با خبر از ما نـشود، نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

7 روز پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من نفسی هست دلی هست ولی جانی نیست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #گفتنی نیست ولی بی تو کماکان در من نفسی هست دلی هست ولی جانی نیست # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بیا کمی زندگی را بدَویم شاید از اینهمه غم و دلتنگی جلو بزنیم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #بیا کمی زندگی را بدَویم شاید از اینهمه غم و دلتنگی جلو بزنیم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمی دانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت ، که دیگر نمی افتند # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نمی دانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفت ، که دیگر نمی افتند # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هر کس دنیا را از زاویه دید خـود قضاوت میکند... گاهی بهتره جایمان را برای درست دیدن عوض کنیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هر کس دنیا را از زاویه دید خـود قضاوت میکند... گاهی بهتره جایمان را برای درست دیدن عوض کنیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خوشبختی مانند

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #خوشبختی مانند "تلفن" است اگر دیگران نداشته باشند به هیچ درد شما نخواهد خورد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
عشق.... اتفاقی است که می افتد!! گاه سریع مثل گلوله گاهی آرام مثل نشت گاز در هرحال عشق، اتفاق کشنده ای ست

عشق.... اتفاقی است که می افتد!! گاه سریع مثل گلوله گاهی آرام مثل نشت گاز در هرحال عشق، اتفاق کشنده ای ست

2 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لکنت زبان هم بهانه خوبی ست برای مزه مزه کردن اسم تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لکنت زبان هم بهانه خوبی ست برای مزه مزه کردن اسم تو# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #می شود نبود می شود ندید اما.. نمی شود حس نکرد، درد نکشید # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #می شود نبود می شود ندید اما.. نمی شود حس نکرد، درد نکشید # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آنکه آسوده ی خواب است به بازوی رقیب بالش نم زده از گریه چه میداند چیست... # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #آنکه آسوده ی خواب است به بازوی رقیب بالش نم زده از گریه چه میداند چیست... # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق چیز عجیبیست وقتی از من دیکتاتوری می سازد ، زود رنج که تنها تو را انحصاری می خواهد # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #عشق چیز عجیبیست وقتی از من دیکتاتوری می سازد ، زود رنج که تنها تو را انحصاری می خواهد # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نگرانم که به تـــــــــو هدیه کنم شعرم را و تو آن را به کسی...وای ولش کن اصلا # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #نگرانم که به تـــــــــو هدیه کنم شعرم را و تو آن را به کسی...وای ولش کن اصلا # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
3K