ALi Keshtdust

ALi_DUST

در دنیای مجازی آزادیت را درگیر حرف نقاب ها نکن... خودت باش... ساده... پر مهر... دوست...از همه مهمتر #انسانRelationship Is Loading...
.
.
.
██████████████] 99%
.
.
.
✘Error ✘ :| :I'm Single
instagram:ALi_Keshtdust

https://telegram.me/ALiKeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #aliKeshtdust.mihanblog.com# #این روزهآ شبیه شیشِه شُده ام زود میشکـَنم امـّـآ بــَد می برم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #aliKeshtdust.mihanblog.com# #این روزهآ شبیه شیشِه شُده ام زود میشکـَنم امـّـآ بــَد می برم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

6 ساعت پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هوای دو نفره نه ابر میخواهد نه باران را کافی است 【حواسمان】 به هم باشد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #هوای دو نفره نه ابر میخواهد نه باران را کافی است 【حواسمان】 به هم باشد# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی مرا بغل میکنی ... چنان جاذبه ی آغوشت .. به جاذبه زمین غلبه میکند که به پرواز در می آیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی مرا بغل میکنی ... چنان جاذبه ی آغوشت .. به جاذبه زمین غلبه میکند که به پرواز در می آیم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 روز پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ## سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ## سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 روز پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ …ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ …ﺧﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

4 روز پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کمی فاصله بگیر....! من دیوانه تر از آنم که بی هوا درآغوشت نگیرم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #کمی فاصله بگیر....! من دیوانه تر از آنم که بی هوا درآغوشت نگیرم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

5 روز پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حرفهای دیروز چک برگشتی است، حرف های فردا چک وعده دار... ولی حرف امروز #نقد #نقد است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حرفهای دیروز چک برگشتی است، حرف های فردا چک وعده دار... ولی حرف امروز #نقد #نقد است# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

7 روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اگر دلتان «قرص» است ، از «دردسر» نترسید# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #اگر دلتان «قرص» است ، از «دردسر» نترسید# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

7 روز پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دنبــــال عـــادی بودن باش ⇦دیگـــه همــه خاص شدن # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #دنبــــال عـــادی بودن باش ⇦دیگـــه همــه خاص شدن # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در باران... همه تندتر راه می رونـد ! تنها منم که ایستاده و تورا دعا می کنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #در باران... همه تندتر راه می رونـد ! تنها منم که ایستاده و تورا دعا می کنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه زیباست لحظه رسیدن به رویاها هیچ چیز جاودانه تر از عشق نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #چه زیباست لحظه رسیدن به رویاها هیچ چیز جاودانه تر از عشق نیست# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #امشب کنار خاطره ها، با تو ساز میزنم کمی از آن سیب لبانت گاز میزنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #امشب کنار خاطره ها، با تو ساز میزنم کمی از آن سیب لبانت گاز میزنم# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حـال که همدیگر را دوست داریم ، دموکراسی را فراموش کن … بودنت باید فقـط مـالِ من باشد ..# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #حـال که همدیگر را دوست داریم ، دموکراسی را فراموش کن … بودنت باید فقـط مـالِ من باشد ..# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # به بعضیا باید گفت ﻛﻴﻨﻪ ای ﻧﻴﺴﺘﻢ! ﻭلی ﺧﺐ ﺁﻟﺰاﻳﻤـــــــﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻡ# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # به بعضیا باید گفت ﻛﻴﻨﻪ ای ﻧﻴﺴﺘﻢ! ﻭلی ﺧﺐ ﺁﻟﺰاﻳﻤـــــــﺮ ﻫﻢ ﻧﺪاﺭﻡ# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

1 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لطفاً مـزاحم نشوید! ما مشغـول دوست داشتن یـکدیـگر هستیم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #لطفاً مـزاحم نشوید! ما مشغـول دوست داشتن یـکدیـگر هستیم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
3K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همیشه هم زندگی بد نیست !! گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش، با کلامش، با وجودش بهشتی میسازد از این دنیا برایت # سلام لطفا عضو کانالم بشین ...

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #همیشه هم زندگی بد نیست !! گاهی یک نفر با نفس هایش با نگاهش، با کلامش، با وجودش بهشتی میسازد از این دنیا برایت # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
2K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مـــن از یــــــــــادت نمـیکاهـــم تــو را هر لحظه چـشم در راهم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #مـــن از یــــــــــادت نمـیکاهـــم تــو را هر لحظه چـشم در راهم # سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
5K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ##چه فرقی میکند کجا و چگونه زندگی کنی؟ وقتی زبانت را نمیفهمند همه جا غریبه ای# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# ##چه فرقی میکند کجا و چگونه زندگی کنی؟ وقتی زبانت را نمیفهمند همه جا غریبه ای# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
4K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # عشق در وجودم شعله میزند وقتی که نگاهم به دستان گره خورده ی دو آدم خیره می ماند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# # عشق در وجودم شعله میزند وقتی که نگاهم به دستان گره خورده ی دو آدم خیره می ماند# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
6K
#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikeshtdust

#ALi_Keshtdust# #دوست برای همیشه# #ALiKeshtdust.mihanblog.com# #وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن# سلام لطفا عضو کانالم بشین https://telegram.me/alikesh...

2 هفته پیش
3K