@roozegare_talkh

AMINZZ

در،درون شهر کوران دردها دارم ز بینایی...

#مخاطب_فراوان

#مخاطب_فراوان

۱۰ بهمن 1397
7K
والا

والا

۱۰ بهمن 1397
7K
اینجوریاستا...

اینجوریاستا...

۴ بهمن 1397
12K
...

...

۴ بهمن 1397
12K
#تیکه

#تیکه

۴ بهمن 1397
13K
والا...

والا...

۴ بهمن 1397
10K
#تیکه

#تیکه

۴ بهمن 1397
11K
#تیکه

#تیکه

۴ بهمن 1397
11K
از وقتی شوخی🗽 اختراع شد🔮 دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند...😏 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌꧁@roozegare_tallkh ℒℴνℯ꧂ 💔 💔

از وقتی شوخی🗽 اختراع شد🔮 دیگه هیچ حرفی تو دل کسی نموند...😏 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌꧁@roozegare_tallkh ℒℴνℯ꧂ 💔 💔

۲۱ دی 1397
5K
اینجوریاست...

اینجوریاست...

۹ دی 1397
5K
والا...

والا...

۹ دی 1397
5K
بعله...

بعله...

۲۱ آذر 1397
5K
والا...

والا...

۲۱ آذر 1397
5K
خندهاشو

خندهاشو

۷ آبان 1397
5K
#محرم

#محرم

۱۹ شهریور 1397
12K
#محرم

#محرم

۱۹ شهریور 1397
11K
#محرم

#محرم

۱۹ شهریور 1397
14K
#محرم

#محرم

۱۹ شهریور 1397
13K
محرم

محرم

۱۹ شهریور 1397
11K
محرم

محرم

۱۹ شهریور 1397
10K