آنیتا

ANITA000

شاید همه روز ها خوب نباشد، اما چیزی خوب در هر روز وجود دارد

۳۱ خرداد 1397
6K
ای خدا من چرا اینقد بدبختم ؛ میبینی؟ میبینی چجوری دلم داره میترکه ؟ پس کی قراره آروم شه این دل؟ روزهای خوب کجاست پس؟ کی قراره زندگی خوب و شادی داشته باشیم 😢😢😢

ای خدا من چرا اینقد بدبختم ؛ میبینی؟ میبینی چجوری دلم داره میترکه ؟ پس کی قراره آروم شه این دل؟ روزهای خوب کجاست پس؟ کی قراره زندگی خوب و شادی داشته باشیم 😢😢😢

۲۸ اردیبهشت 1397
4K
آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست ؟

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست ؟

۲۰ دی 1396
9K
💔

💔

۲۳ آذر 1396
5K
۲۳ آبان 1396
7K
😔😔😔

😔😔😔

۲۳ آبان 1396
7K
۳۰ شهریور 1396
6K
۱۵ تیر 1396
7K
😑 😑 😑

😑 😑 😑

۲۴ خرداد 1396
4K
۲۱ خرداد 1396
4K
۳۰ بهمن 1395
4K
بگو آمین 😉

بگو آمین 😉

۹ بهمن 1395
5K
😏😏😏

😏😏😏

۹ بهمن 1395
5K
😑😏😑

😑😏😑

۲۹ دی 1395
5K
😁😁😁

😁😁😁

۱۴ دی 1395
6K
۱۷ اسفند 1394
3K
:-(

:-(

۱۱ اسفند 1394
3K
۱۲ بهمن 1394
3K
۲ دی 1394
3K