ABC

AVA2380

OFF👇
شهریور😌
تفسیر کلمه پایانم.
آدما زود عوض میشن و این ترسناکتر از دیر عوض شدنشونه
یعنی تا حالا انسانی روی زمین زندگی کرده؟من اینطور فکر نمیکنم

این حساب کاربری خصوصی میباشد