افلاکی ها

Aflakiha

از خاک مرا برد و به **افلاک** رسانید
این است که من معتقدم "عشق زمینی ست"

#دعای_روز_هشتم_ماه_مبارک_رمضان

#دعای_روز_هشتم_ماه_مبارک_رمضان

۷ ساعت پیش
4K
#مرگ_به_دنبال_انسان حتی در برج های محکم... #حیات_طیبه_۹۷

#مرگ_به_دنبال_انسان حتی در برج های محکم... #حیات_طیبه_۹۷

۷ ساعت پیش
4K
پاسخ به دعای ندا کننده #ادعونی_استجب_لکم #حیات_طیبه_۹۷

پاسخ به دعای ندا کننده #ادعونی_استجب_لکم #حیات_طیبه_۹۷

۷ ساعت پیش
5K
#دعای_روز_هفتم_ماه_مبارک_رمضان

#دعای_روز_هفتم_ماه_مبارک_رمضان

۱ روز پیش
8K
#دعای_روز_ششم_ماه_مبارک_رمضان

#دعای_روز_ششم_ماه_مبارک_رمضان

۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
#دل_حرم_خداست

#دل_حرم_خداست

۳ روز پیش
6K
#بسم_الله_الرحمن_الرحیم

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم

۳ روز پیش
5K
#دعای_روز_پنجم_ماه_مبارک_رمضان

#دعای_روز_پنجم_ماه_مبارک_رمضان

۳ روز پیش
5K
#دریای_رحمت #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#دریای_رحمت #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۳ روز پیش
4K
#ماه_میهمانی_خدا #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#ماه_میهمانی_خدا #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۳ روز پیش
7K
#اللهم_اغن_کل_فقیر #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#اللهم_اغن_کل_فقیر #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۴ روز پیش
10K
#دعای_روز_چهارم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#دعای_روز_چهارم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۴ روز پیش
7K
مولای یا مولای #انت_الغنی_و_انا_الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

مولای یا مولای #انت_الغنی_و_انا_الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۴ روز پیش
4K
#دعای_روز_سوم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#دعای_روز_سوم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۴ روز پیش
4K
#دعای_روز_دوم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#دعای_روز_دوم_ماه_مبارک_رمضان #آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۵ روز پیش
6K
#آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#آشتی_با_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۶ روز پیش
3K
#آئین_دلدادگی #رمضان #مهمانی_خدا

#آئین_دلدادگی #رمضان #مهمانی_خدا

۶ روز پیش
4K
#پیامی_از_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#پیامی_از_خدا #مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۶ روز پیش
4K
#مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

#مهمانی_خدا #رمضان #رمضان_الکریم

۶ روز پیش
4K