بیاگناه کنیم جایی که خدا نباشه

Ahoo


ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯼ ﺩﺳﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻋﺸﻖ ﺗﺠﺎﻭﺯ میﮐﻨﺪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﺁﻧﮑﻪ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﯽ کندو ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﯼ ﻓﺮﺯﻧﺪﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ"ﻋﻘﺪﻩ"
ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ﺍﺯﺁﻥ ﺭﻭﺯﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺑﺪﻧﯿﺎ آید

باورکن دلم پیشه توست اگه ازم خطایی صورت میگیره از نبودو تنهایی از این حرفاست!باهرکیم دردو دل میکنی چندتا فوهشو دری وری بهم میگه! بودن با این مَردم دردناکه.... دارم میپوکم درک کن...!zinab

باورکن دلم پیشه توست اگه ازم خطایی صورت میگیره از نبودو تنهایی از این حرفاست!باهرکیم دردو دل میکنی چندتا فوهشو دری وری بهم میگه! بودن با این مَردم دردناکه.... دارم میپوکم درک کن...!zinab

۱۹ شهریور 1392
4K
مــادرهـا هـر وقـت بـمـیرن زوده...

مــادرهـا هـر وقـت بـمـیرن زوده...

۱۸ شهریور 1392
4K
الــــــــــــــــــــــــــــهی!...

الــــــــــــــــــــــــــــهی!...

۱۸ شهریور 1392
3K
سبوبشکست و دل بشکست و جام باد هم بشکست. خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن. آ... بیا بالا حالا دس دس دس ماشالا قرش بده این کمره یا فنره! اوووه! ...

سبوبشکست و دل بشکست و جام باد هم بشکست. خدایا در سرای ما چه بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن. آ... بیا بالا حالا دس دس دس ماشالا قرش بده این کمره یا فنره! اوووه! اوه. (طرح شادسازی جماعت ویسگون )

۱۸ شهریور 1392
4K
نقاشیه با معنی help

نقاشیه با معنی help

۱۸ شهریور 1392
4K
تقدیم ب... خودش میدونه با کیم!... بـا تو، مـن بـا بـهـار میـرویـم!. بی تو، باهر برگ پاییز می افتـم!.

تقدیم ب... خودش میدونه با کیم!... بـا تو، مـن بـا بـهـار میـرویـم!. بی تو، باهر برگ پاییز می افتـم!.

۱۸ شهریور 1392
4K
خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم. در ضمن قصد ازدواج و از این حرفا ندارم!..

خواستم یه بار دیگه از خونمون عکس بگیرم بهتون نشون بدم. در ضمن قصد ازدواج و از این حرفا ندارم!..

۱۸ شهریور 1392
4K
به جز حضور تو، هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفتم...حتی عشق را.!

به جز حضور تو، هیچ چیز این جهان بیکرانه را جدی نگرفتم...حتی عشق را.!

۱۷ شهریور 1392
5K
پرت گاهی بنام آزادی!....

پرت گاهی بنام آزادی!....

۱۷ شهریور 1392
4K
فــــــــــــــــــــــــــــرررررار

فــــــــــــــــــــــــــــرررررار

۱۷ شهریور 1392
4K
تقدیم ب دخترای ویسگون ببین چی دُرست کردم انگشتای پاتونم میخورید عسل، فریما، افسون،آتوسا،خاطره، شیدا، گلسا، آروم باشید به شما هم میرسه!!!!!

تقدیم ب دخترای ویسگون ببین چی دُرست کردم انگشتای پاتونم میخورید عسل، فریما، افسون،آتوسا،خاطره، شیدا، گلسا، آروم باشید به شما هم میرسه!!!!!

۱۷ شهریور 1392
4K
از کجا بگم از انداختن جنین تو دبیرستانا!..

از کجا بگم از انداختن جنین تو دبیرستانا!..

۱۶ شهریور 1392
4K
گلی که کاشتم امروز فقط یه خاره!...

گلی که کاشتم امروز فقط یه خاره!...

۱۵ شهریور 1392
4K
خدایا هق هقم را نمیشنوی؟دارد از همان گلویی بیرون می آید،که میگویند: از رگش به من نزدیک تری!

خدایا هق هقم را نمیشنوی؟دارد از همان گلویی بیرون می آید،که میگویند: از رگش به من نزدیک تری!

۱۵ شهریور 1392
4K
تقدیم ب 4 تامون

تقدیم ب 4 تامون

۱۵ شهریور 1392
4K
یکی از رفیقم،اسم مستعارش شاهد که خیلی دوسش دارم!.

یکی از رفیقم،اسم مستعارش شاهد که خیلی دوسش دارم!.

۱۵ شهریور 1392
4K